Lyssna på sidan Lyssna

Delårsrapport

Varje höst gör kommunen en delårsrapport (som ibland också kallas för delårsbokslut eller delårsrapport 2). Delårsrapporten omfattar perioden 1 januari till och med 31 augusti och är en uppföljning av både ekonomi, måluppfyllelse och prestation. I delårsrapporten görs även en helårsprognos för ekonomi och måluppfyllelse.

Delårsrapport 2 eller delårsbokslutet är mer djupgående och analyserande än de budgetuppföljningar som görs månadsvis i den kommunala organisationen och påminner mycket om en riktig årsredovisning.

Det görs också en tidigare delårsrapport under året som omfattar perioden 1 januari-30 april. Denna delårsrapport (delårsrapport 1) kan ses som en mer genomgripande budgetuppföljning med prognos.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-11-27
Kontakta oss
  • 5. Ekonomi
  • 671 81 Arvika
  • Besökadress Östra Esplanaden 5

  • Anders Wikstrand
  • Redovisningsansvarig
  • Tfn 0570-816 62