Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har tre utskott med sju ledamöter i varje:

 • kommunledningsutskottet
 • utskottet för lärande och stöd
 • utskottet för vård och omsorg

Utskotten ansvarar för den löpande politiska styrningen och uppföljningen av Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens uppdrag inom sitt respektive ansvarsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäktiges uppdrag och tar också beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet.

Mer information om Kommunstyrelsens och utskottens ansvar och uppgifter finns i reglementet.

Kontaktuppgifter till ledamöterna i de olika utskotten hittar du i förtroendemannaregistret.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-06-19
Kontakta oss
 • Kommunledningsutskottet
 • Ordförande
 • Peter Söderström
 • Tfn arb 0570-816 96

 • Mötessekreterare
 • Johanna Sköld
 • Tfn 0570-814 21

 • Utskottet för lärande och stöd
 • Ordförande
 • Henrik Axelsson
 • Tfn bost 0570-107 22

 • Mötessekreterare
 • Linnea Karlsson
 • Tfn 0570-816 79

 • Utskottet för vård och omsorg
 • Ordförande
 • Jonas Ås
 • Tfn 070-522 71 03

 • Mötessekreterare
 • Tfn 0570-816 79