Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Arvika

Kommunfullmäktige i Arvika kommun har 49 ledamöter. Kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare i fullmäktige och dess framtidsgrupper kan du hämta i förtroendemannaregistret.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder en gång i månaden (utom i juli). Sammanträdena är offentliga, det vill säga att vem som helst får komma och lyssna. Mötet inleds med en allmän frågestund. Tid och plats för Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i lokaltidningarna, liksom på kommunens webbplats. På webbplatsen hittar du också kungörelselistan inför kommande fullmäktigesammanträde.

Om du vill veta mera om vad som kommer att diskuteras på mötet eller om du vill ha handlingar, kan du ringa Kanslifunktionen, telefon 0570-816 00 växel. Du kan också beställa handlingar via webbplatsen.

Du också titta på webb-TV i efterhand från Kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktiges roll

Kommunfullmäktiges uppgifter utifrån kommunallagen innebär att man ska besluta i strategiska, långsiktiga och principiellt viktiga frågor. Kommunfullmäktige är också en motor i demokratiarbetet och medborgardialogen och har också ett uttalat ansvar för att trygga en god ekonomisk hushållning i kommunen.

Fullmäktiges möten ska, förutom direkt ärendebehandling, ge utrymme för debatt och diskussion. Genom fullmäktiges framtidsgrupper har frågor om kommunens framtida utveckling och inriktningen av den kommunala verksamheten lyfts till Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges framtidsgrupp

Kommunfullmäktige i Arvika kommun har en fast framtidsgrupp med tretton ledamöter. Tillfälliga framtidsgrupper kan utses vid behov.

En rapport ska lämnas till KF efter varje uppdrag. (Om du vill veta mer om rapporterna, kontakta Kommunfullmäktiges mötessekreterare.)

Uppdrag som löper hela mandatperioden:

  • Tillsammans med polisen och kommunens säkerhetssamordnare arbeta med Medborgarlöftet.

Kommunfullmäktiges ungdomsråd

Ungdomsrådet ska

  • fånga upp ungdomars frågor, tankar och åsikter och för dem vidare till politiker och ansvariga tjänstepersoner i kommunen
  • ge ungdomar möjlighet att lära sig de olika beslutsprocesserna, vilket gör att de i högre grad än annars kan vara med och påverka kommunala beslut
  • arbeta för att öka kunskapen och intresset för demokratifrågor bland unga i Arvika kommun
  • arbeta med att stärka elevrådens funktion och roll, genom att ha en bra dialog och samarbete med elevråden på högstadie- och gymnasieskolorna i Arvika
  • arbeta för att skapa aktiviteter som för samman ungdomar på olika högstadie- och gymnasieskolor i Arvika kommun

Ungdomsrådet arbetar självständigt dessa frågor och kan också ta upp sina frågor med berörda politiska organ eller ansvariga tjänstepersoner. Man har tillgång till administrativt stöd från Kanslifunktionen och en årlig budget.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-06-07
Kontakta oss