Lyssna på sidan Lyssna

Kommundirektör och kommunledning

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman. De två verksamheterna "Lärande och stöd" samt "Vård och omsorg" leds av varsin verksamhetschef. Biträdande kommundirektören leder Kommunledningsstaben och räddningschefen leder Myndighetsstaben. Ekonomistab och Personalstab leds av ekonomichef respektive personalchef. De kommunala bolagen leds av en verkställande direktör.

Kontaktuppgifter till kommunledningen finns nedan. Pressbilder hittar du i bildarkivet.

Kommundirektör

I väntan på att Hans Karlsson tillträder tjänsten som kommundirektör är bitr kommundirektör Anna Wikstrand tillförordnad kommundirektör. Kontaktuppgifter nedan (under Kommunledningsstab).

Kommunledningsstab

(samhälsbyggnad, kansli, bibliotek, kultur och fritid, föreningsservice, näringsliv och turism m m)
Bitr kommundirektör Anna Wikstrand
Tfn 0570-816 95
Mobil 070-604 11 01
E-post anna.wikstrand@arvika.se
Adress Arvika kommun, 1. Kommunledningsstab, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Myndighetsstab

(räddningstjänst, byggnadsnämndsärenden, miljö m m)
Räddningschef Mattias Larsson
Tfn 0570-826 28
Mobil 076-803 79 99
E-post mattias.larsson@arvika.se
Adress Arvika kommun, 156. Räddningstjänst, 671 81 Arvika
Besöksadress Kopparvägen 1

Ekonomistab

(ekonomi)
Ekonomichef Birgitta Jansson
Tfn 0570-818 57
Mobil 076-119 88 02
E-post birgitta.jansson@arvika.se
Adress Arvika kommun, 5. Ekonomistab, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Personalstab

(personal)
Personalchef Andreas Solin
Tfn 0570-817 39
Mobil 070-650 25 43
E-post andreas.solin@arvika.se
Adress Arvika kommun, 13. Personalstab, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Lärande och stöd

(skola, barnomsorg, socialtjänst m m)
Verksamhetschef Per-Joel Sewelén
Tfn 0570-817 84
E-post per-joel.sewelen@arvika.se
Adress Arvika kommun, 16. Lärande och stöd, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Vård och omsorg

(äldreomsorg m m)
Verksamhetschef Eva Nilsson
Tfn 0570-828 32
Mobil 070-251 03 82
E-post eva.nilsson@arvika.se
Adress Arvika kommun, 40. Vård och omsorg, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Arvika Fastighets AB

VD Mikael Engstig
Tfn 070-313 08 60
E-post mikael.engstig@arvika.se
Adress Arvika Fastighets AB, 21. Administrativ stab, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Arvika Fjärrvärme AB

VD Thomas Malmstedt
Tfn 0570-129 90
Mobil 070-320 89 05
E-post thomas.malmstedt@arvika.se
Adress Arvika Fjärrvärme AB, 1.Kommunledning, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Arvika Kommunnät AB

VD Lennart Rönning
Tfn 0570-816 36
Mobil 070-209 78 08
E-post lennart.ronning@arvika.se
Adress Arvika Teknik AB, 1. Kommunledning, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Arvika Kraft AB

VD Thomas Malmstedt
Tfn 0570-129 90
Mobil 070-320 89 05
E-post thomas.malmstedt@arvika.se
Adress Arvika Teknik AB, 1. Kommunledning, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Arvika Teknik AB

VD Anders Norrby
Tfn 0570-817 64
Mobil 070-666 17 64
E-post anders.norrby@arvika.se
Adress Arvika Teknik AB, 12. Administration, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Teknik i Väst AB

VD Anders Norrby
Tfn 0570-817 64
Mobil 070-666 17 64
E-post anders.norrby@arvika.se
Adress Teknik i Väst AB, 12. Administration, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Övriga kommunala bolag: kontakta kommundirektören.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-09-16
Kontakta oss
  • 1. Kommunledning
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Anna Wikstrand
  • T f kommundirektör
  • Tfn 0570-816 95