Vård och omsorg

Inom verksamheten Vård och omsorg finns äldreomsorg, LSS-verksamhet, hälso- och sjukvård och rehabilitering, liksom biståndsbedömningen och kost. I verksamheten ingår även medicinskt ansvariga för sjukvård respektive rehabilitering samt socialt ansvarig samordnare enligt socialtjänstlagen/LSS-lagen.

Den som är gammal eller har funktionshinder och vill bo kvar hemma kan få hjälp av hemtjänsten med omvårdnad och praktiska sysslor liksom med hemsjukvård och hjälpmedel för den som är rörelsehindrad. Den som inte klarar av att bo kvar hemma kan ansöka om plats på gruppboende eller servicehus. För yngre handikappade finns daglig verksamhet.

Vård och omsorg leds av en verksamhetschef och den politiska styrningen ligger hos Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-04-19
Kontakta oss
  • 40. Vård och omsorg
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress: Östra Esplanaden 5

  • Eva Nilsson
  • Verksamhetschef
  • Tfn 0570-828 32