Lyssna på sidan Lyssna

SOL – support quality of life

Interreg

Antalet äldre ökar, vilket innebär att fler kommer att behöva vård och omsorg i framtiden. Välfärdsteknik kan bidra till större självständighet och bidra till att människor kan få bo kvar i sitt hem på ett tryggt sätt. Med välfärdsteknologi menas att genom tekniska lösningar underlätta för människor i vardagen. Det kan bland annat handla om digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet, kognitiva hjälpmedel, ett mobilt arbetssätt, smarta toaletter och e-tjänster för trygghet, service och delaktighet.

SOL - support quality of life är en gränslös satsning på användarvänliga välfärdstjänster och välfärdsteknologi som kan förbättra livskvaliteten och erbjuda större möjlighet till självständighet. Den digitala teknologin ska bidra till ökad trygghet, säkerhet och socialt deltagande - och ska stötta den egna förmågan till självständighet.

Projektet stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden ERDF, genom Interreg Sverige-Norge.

Projektet kommer att pågå 2016-2018.

I Arvika kommer fokus främst att ligga på mobila lösningar för dokumentation, elektroniska lösningar för säkrare läkemedelshantering och signering samt insatser för att göra den äldre brukaren mer digitalt delaktig.

Följande organisationer deltar i projektet:

 • Karlstads kommun
 • Arvika kommun
 • Hammarö kommun
 • Landstiget i Värmland
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm
 • Akershus universitetssykehus
 • Skedsmo kommune
 • Fet kommune
 • Sørum kommune
 • Rælingen kommune
 • Aurskog-Høland kommune
 • Lørenskog kommune
 • Samhandlingskontoret Nedre Romerike
 • Ringsaker kommune
 • Høyskolen i Oslo og Akershus
 • Terningen Nettverk

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-01-17
Kontakta oss
 • 40. Vård och omsorg
 • 671 81 Arvika kommun
 • Besöksadress Storgatan 17

 • Elisabeth Lejroth
 • Projektledare
 • Tfn 0570-815 98
 • Mobil 070-305 77 20
Mer information