MECO - Music ecosystems

Music ecosystems - MECO - är ett Interregprojektet som pågår 2018-09-01--2021-12-31 (förlängt på grund av coronapandemin). Projektet ägs av Karlstads universitet (Musikhögskolan Ingesund, Centrum för tjänsteforskning och Geomedia (Medie-och kommunikationsvetenskap).

Totalbudget för projektet MECO är 21 miljoner kronor. Medfinansiärer är Interreg, Studiefrämjandet, Region Värmland, Hedmarks fylke, Høgskolen i Innlandet i Norge (HINN), Karlstads universitet och Arvika kommun.

Syfte och mål

Projekt fokuserar på digitalisering inom musikbranschen och det övergripande syftet är att med digitaliserade användar- och platsupplevelser som utgångspunkt genomlysa, innovera, och optimera de värmländska musiktjänsteekosystemen för att därigenom öka Värmlands attraktionskraft som kulturmiljö och i förlängningen bädda för en positiv regionutveckling.

Fokusområden är:

Forskning

Genomlysa Värmlands musikekosystem och studera användarupplevelser inom musiktjänsteekosystem. Dessutom studera och bidra med forskningsresultat in i Music Innovation Lab.

Branschutveckling

Skapa ett Music Innovation Lab (MIL) genom Studiefrämjandet i samarbete med HINN. Labbet erbjuder ytor för kunskapsutbyte, samarbete, utveckling, innovation och entreprenörskap. En arena för lokala aktörer att öka möjligheterna för den internationella marknaden. Labbet kommer arbeta aktivt över hela Värmland, men Arvika och Karlstad kommer utgöra basen tillsammans med Rena, Norge.

Utbildningsutveckling

Musikhögskolan Ingesund avser bygga ut, forskningsanknyta, och internationalisera utbildningar. Det tvååriga kandidatprogrammet inom musik- och ljudproduktion planeras för att bli treårigt. Man har en aktiv roll i Music Innovation Lab och bygger fördjupat samarbete med music businessutbildningarna vid Högskolen i Innlandet (Rena).

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-08-23
Kontakta oss
  • 1. Kommunledningen
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Anna Wikstrand
  • Bitr kommundirektör
  • Tfn 0570-816 95