Lyssna på sidan Lyssna

Kommunalt partnerskap med Uasin Gishu County

Bild från förstudie

Under hösten 2018 kontaktades Arvika om intresset att bidra med kompetens i ett vattenförsörjningsprojekt i Kenya och efter en förstudie ansökte Arvika kommun tillsammans med Teknik i Väst AB om finansiering från ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) för ett 3-årigt kommunalt partnerskap tillsammans med Uasin Gishu County i Kenya. Ansökan beviljades och ICLD gav Arvika förtroendet att representera Sverige i partnerskapet med Uasin Gishu i vattenförsörjningsprojektet.

Ett kommunalt partnerskap är en internationell samarbetsform som finansieras helt av biståndsmedel från SIDA, Arvika ersätts fullt ut för löne- och reskostnader och kostnader för eventuella externa insatser. Partnerskapet syftar till att öka säkerheten i dricksvattenproduktionen i samhället Moi´s Bridge, att vi tillsammans arbetar med demokratifrågor och bidrar i det globala arbetet med Agenda 2030.

Kort om projektet

Projektidén föddes under en förstudie som genomfördes under hösten år 2018. Här diskuterades vilka områden vi kan samarbeta kring och det var dricksvattensituationen i samhället Moi´s Bridge som identifierades som mest akut för Countyts del. Det 3-åriga projektet handlar i korthet om att rättvis tillgång till dricksvatten är en demokratifråga och kontinuitetshantering kommer att användas för att identifiera orsakerna till den brist på vatten som råder idag i Moi´s Bridge.

När dricksvattenproduktionen fungerar som den ska i Moi´s Bridge så kan de endast förse 50 % av invånarna med vatten, men tyvärr produceras mindre än så på grund av avbrott i produktionen. Projektet innebär att utbilda och tillämpa en metod som vi använder i Sverige och i Arvika: kontinuitetsplanering. Metoden ser till kritiska punkter i produktionen och resulterar i en handlingsplan som ska hjälpa till att minska risk för avbrott samt reducera effekterna vid avbrott.

Projektperioden sträcker sig från juli 2019 till juli 2022 och första partnerskapsmötet hölls i Kenya i november hösten 2019.

Här nedan redovisar vi kontinuerligt utvecklingen i projektet:

Projektmöte 2 Arvika våren 2020

Nästa steg i projektet är att kontinuitetsplaneringen ska fortsätta för dricksvattenproduktionen i Moi´s Bridge via lokala facilitatorn. Resultaten ska presenteras och diskuteras vid nästa projektmöte som äger rum våren 2020 i Arvika. Under detta möte kommer även vi i Arvika få ta del av hur medborgardialogen fungerar i Kenya.

Projektmöte Uasin Gishu County 2019

Under första projektmötet fick deltagarna från Arvika en inblick i hur dricksvattenproduktionen i Moi´s Bridge fungerar i dagsläget under besök på bl.a. vattenverket. De fick även träffa en del boende under en workshop där de diskuterade hur de upplever dricksvattensituationen idag, vilka tänkbara orsaker till varför det inte fungerar och dagliga konsekvenser av bristen på säkert dricksvatten.

Under projektmötet utbildades en lokal facilitator på Countyt i projektmetoden; kontinuitetsplanering. Syftet med det är att metoden ska leva vidare efter vårt besök och i framtiden även kunna användas på andra områden än dricksvattenproduktion. Under besöket deltog dricksvattenpersonal från Moi´s Bridge in till en workshop där de fick börja tillämpa metoden på

Bakgrund kommunalt partnerskap

Kommunalt partnerskap är ett utvecklingssamarbete mellan svenska kommuner, regioner och landsting och motsvarande instanser i låg- och mellaninkomstländer. Partnerskapet finansieras av SKL:s Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) och är en SIDA-finansierad samarbetsform.

ICLD:s övergripande mål är att främja utvecklingen av hållbar demokrati på lokal och regional nivå. Grunden för de kommunala partnerskapen är FN:s Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling, samt Sveriges politik för global utveckling (PGU), från 2002. Mer information om kommunala partnerskap på ICLD:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektets organisation

Projektet organiseras med en arbetsgrupp som utför det praktiska arbetet, sammanställer och kommunicerar resultat. Projektet leds av en styrgrupp som styr arbetets upplägg och säkerställer att projektets mål nås.

Arbetsgruppen består av:

Projektledare

Josefin Andersson, utredningsingenjör

Teknik i Väst AB

Kontinuitetsplanerare

Ida Andersson, säkerhetssamordnare

Räddningstjänsten Arvika

Projektkoordinator

Elin Alsterhag, Chef teknisk stab

Teknik i Väst AB

VA- sakkunnig

Bo Axelsson, VA- och Gatuchef

Teknik i Väst AB

Projektkoordinator

Mary Njogu, CECM Vatten och miljö

Uasin Gishu County

Projektledare

Anne Chepkoech, Avdelningsadministratör

Moi´s Bridge

Stöd i vattenfrågor

Pauline Kogo, Vattenadministratör

Moi´s Bridge

VA- sakkunnig

Jimmy Kemboi, Teknisk chef

ELDOWAS


Styrgruppen består av:

Peter Söderström, kommunalråd

Arvika kommun

Kristina Bengtsson-Nilsson, oppositionsråd

Arvika kommun

Elin Alsterhag, Chef Teknisk stab

Teknik i Väst AB

Anders Norrby, VD

Teknik i Väst AB

Jackson Mandago, Guvernör

Uasin Gishu County

Philip Tirop Melly, Oberoende kandidat i County-assembly

Moi´s Bridge

Caleb Kositany, Medlem i parlamentet

Uasin Gishu County

Mary Njogu, CECM Vatten och miljö

Uasin Gishu County


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-12-27
Kontakta oss
  • Arvika Teknik AB
  • 12. Teknisk stab
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Josefin M Andersson
  • Utredningsingenjör
  • Tfn 0570-816 21