Lyssna på sidan Lyssna

Kommunalt partnerskap med Moi´s Bridge, Kenya

logo ICLD

Kommunalt partnerskap är ett utvecklingssamarbete mellan svenska kommuner, regioner och landsting och motsvarande instanser i låg- och mellaninkomstländer. Partnerskapet finansieras av SKL:s Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) och är en Sidafinansierad sammarbetsform.

ICLD:s övergripande mål är att främja utvecklingen av hållbar demokrati på lokal och regional nivå. Grunden för de kommunala partnerskapen är FN:s Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling, samt Sveriges politik för global utveckling (PGU), från 2002.

Under hösten år 2018 genomförde Arvika kommun en förstudie för ett kommunalt partnerskap tillsammans med Moi´s Bridge kommun i Kenya. Förstudien resulterade i en projektidé som övergripande handlar om att bidra till en hållbar utveckling genom deltagande och delaktighet, med fokus på vatten och avlopp.

Moi’s Bridge, med en befolkning på cirka 18 000 invånare, sträcker sig över de administrativa gränserna för tre län i Kenya: Kakamega, Uasin-Gishu och Trans-Nzoia. Staden har stor ekonomisk betydelse på både lokal och nationell nivå gällande jordbruk. Moi’s Bridge kämpar dock med utmaningar inom olika områden och lyfter särskilt fram behov inom vatten och avlopp. Det är här som den internationella dialogen och stödet kan gynna en mer hållbar utveckling.

Under våren år 2019 ansökte Arvika kommun tillsammans med Teknik i Väst AB om finansiering från ICLD för ett treårigt kommunalt partnerskap tillsammans med Moi´s Bridge kommun i Kenya. Bidraget beviljades och innebär ett fokus på dricksvatten. Projektet handlar i korthet om att rättvis tillgång till dricksvatten är en demokratifråga och kontinuitetshantering kommer att användas för att identifiera orsakerna till den brist på vatten som råder idag i Moi´s Bridge.

Projektperioden sträcker sig från juli 2019 till juli 2022 och första partnerskapsmötet väntas bli i slutet på 2019.

Ett kommunalt partnerskap med Moi’s Bridge ger möjligheter till ömsesidigt lärande och en chans för Arvika att bidra till Agenda 2030. Deltagande i projektet ses även som ett led i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-06-05
Kontakta oss
  • Arvika Teknik AB
  • 12. Teknisk stab
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Josefin M Andersson
  • Utredningsingenjör
  • Tfn 0570-816 21