Hållbart resande

Genom att öka möjligheterna att resa hållbart i regionen kan vi bidra till en hållbar utveckling, ett växande Värmland med konkurrenskraftiga företag och till en bättre livskvalitet för Värmlänningarna.

Arvika kommun vill bidra till en sådan utveckling och deltar därför i projektet Hållbart resande för ett växande Värmland. Projektet pågår under tre år och finansieras av de deltagande kommunerna samt via EU-medel från Tillväxtverket. Målet för projektet är att andelen hållbara persontransporter ska öka för att därigenom bidra till långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.

Projektet fokuserar på:

  • Hållbart resande som skapar förutsättningar för fler och starkare företag
  • Bättre livskvalitet genom minskad miljöpåverkan och positiva hälsoeffekter
  • Ökad jämställdhet och integration i projektets aktiviteter
  • Stärkt kompetens inom området hållbart resande

Projektet utgör en viktig pusselbit i det förändringsarbete som behövs för att nå målen i Värmlandsstrategin för åren 2014 till 2020. Strategin utrycker en vilja att gå mot en framtid där det finns ett innovativt, internationellt näringsliv som utvecklas.

Hållbart resande för ett växande Värmland drivs av Karlstads kommun samt Värmlandstrafik och är organiserat i tre delprojekt:

Delprojekt 1: Hållbar samhällsplanering – mobility management, hållbart resande, i tidiga planprocesser. Drivs av Karlstads kommun

Delprojekt 2: Hållbara arbetsresor – att resa hållbart till, från och i arbetet. Drivs av Värmlandstrafik

Delprojekt 3: Hållbara handelsresor – att resa hållbart till och från handeln. Drivs av Karlstads kommun

Arvika kommun deltar i delprojekten 1 och 2 och bidrar med 25 000 kr/delprojekt och år.

Projektet får stöd av Tillväxtverket ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Övriga finansiärer och aktiva partners i projektet är:

Karlstads kommun, Värmlandstrafik, Region Värmland, Trafikverket, Hammarö kommun, Storfors kommun, Kristinehamns kommun, Säffle kommun, Grums kommun, Forshaga kommun, Kils kommun, Karlstad Innovation Park.

Ansvariga för projektet inom Arvika kommun är:

Jenny Bollner, planarkitekt, jenny.bollner@arvika.se
Bertil Ahlin, miljöutvecklare, bertil.ahlin@arvika.se

Sidansvarig:

Anna Wikstrand

Sidan uppdaterad: 2019-12-18
Kontakta oss
  • 1. Kommunledningen
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Anna Wikstrand
  • Bitr kommundirektör
  • Tfn 0570-816 95