Synpunkter på kommunens verksamhet 2021

Sedan 2009 har Arvika kommun en särskild hantering av synpunkter och ett synpunktsformulär på webbplatsen. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som medborgare att framföra synpunkter och klagomål på vår verksamhet.

Under år 2021 tog vi emot 107 synpunkter inom kommunen och dess bolag. Antalet inkomna kundsynpunkter var färre än under 2020 (142).

Fördelning av synpunkter inom de kommunala verksamheterna och de kommunala bolagen:

 • Verksamhet Vård och omsorg 7 (2020 32 stycken)
 • Kommunledningsstaben 70 (2020 73 stycken)
 • Arvika Teknik AB 7 (2020 10 stycken)
 • Arvika Fastighets AB 15 (2020 18 stycken)
 • Miljöstaben 5 (2020 4 stycken)
 • Verksamhet Lärande och stöd 3 (2020 4 stycken)

Hjälp oss att bli bättre

Arvika kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Vi vill ha många synpunkter på våra verksamheter, ris och ros - men också förslag på förbättringar. Synpunkterna är värdefulla för oss och blir en naturlig del i vårt utvecklingsarbete. Flera av de inkomna synpunkterna resulterar i förbättringar av olika slag, vilket vi tycker är positivt.

Om du vill bli kontaktad när du lämnar en synpunkt, så kommer du att bli det av berörd tjänsteman, om du lämnar kontaktuppgifter.

Vill du veta mer om synpunktshanteringen, kontakta kanslichef Erika Norqvist, tfn 0570-816 22.

Exempel på synpunkter inkomna 2021

Vård och omsorg
Kundsynpunkter om gruppboende – är kunskap lönsamt? om hur bilar parkeras, gällande störande grannar, om vaccinationspass.

Lärande och stöd
Kundsynpunkter om att ge alla skolungdomar lunchkuponger, med förslag om Arvika ska ha ambitionen att sträva mot en pappersfri skolstart.

Kommunledningstaben
Kundsynpunkter med frågor gällande ett förbättringsförslag för utfart vid busstationen, om parkeringar på Bergsgatan, om kommunens arbete med folkhälsa och folkhälsopolitiska mål, om vägen till Bergs klätt, om namnet på den nya högstadieskolan, med förslag om discogolfbana, om belysning, om oväsen nattetid, om önskemål om mötesplats för bilburna ungdomar, med förslag att göra Centralskolan till ett allaktivitetshus, önskemål om soffor/parkbänkar.

Miljöstaben
Kundsynpunkter om höga vattennivåer, om luftföroreningar i innerstaden, om störande måsar.

Arvika Fastighetsbolag AB
Kundsynpunkter om belysning i träden nere vid Palmviken och Tobaken, om önskemål om belysning på Liljeplan, med förslag på övervakningskamera, gällande lekplatser, gällande försvunna tennisnät på Prästängen.

Arvika Teknik AB
Kundsynpunkter om gatorna i området Agneteberg och Kyrkeby, om plogning av gång- och cykelväg, om sopsortering, om behov av soptunna för hundbajspåsar vid järnvägsövergången Kärrsmossen och cykelbana.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-01-01
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Adm chef
 • Tfn 0570-816 22