Synpunkter på kommunens verksamhet 2020

Sedan 2009 har Arvika kommun en särskild hantering av synpunkter och ett synpunktsformulär på webbplatsen. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som medborgare att framföra synpunkter och klagomål på vår verksamhet.

Under år 2020 tog vi emot 142 synpunkter inom kommunen och dess bolag. Antalet kundsynpunkter var fler än under 2019 (101) och speglar året som varit, med Covid -19 och trafiksituationen i centrum.

Fördelning av synpunkter inom de kommunala verksamheterna och de kommunala bolagen:

 • Verksamhet Vård och omsorg 32 stycken
 • Kommunledningsstaben 73 stycken
 • Arvika Teknik AB 10 stycken
 • Arvika Fastighets AB 18 stycken
 • Miljöstaben 4 stycken
 • Verksamhet Lärande och stöd 4 stycken

Hjälp oss att bli bättre

Arvika kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Vi vill ha många synpunkter på våra verksamheter, ris och ros - men också förslag på förbättringar. Synpunkterna är värdefulla för oss och blir en naturlig del i vårt utvecklingsarbete. Flera av de inkomna synpunkterna resulterar i förbättringar av olika slag, vilket vi tycker är positivt.

Om du vill bli kontaktad när du lämnar en synpunkt, så kommer du att bli det av berörd tjänsteman, om du lämnar kontaktuppgifter.

Vill du veta mer om synpunktshanteringen, kontakta kanslichef Erika Norqvist, tfn 0570-816 22.

Alla synpunkter inkomna 2020

Vård och omsorg

 • Om besökstider på Björkbacken
 • Om vård och omsorg
 • Om kostnader inom vård och omsorg
 • Om vård och omsorg
 • Om riktlinje för rutin vid besök på särskilt boende
 • Om besök på äldreboenden
 • Om besök på Vågen
 • Om besöksrutiner
 • Om besökstider på Vågen
 • Om maten på serviceboende
 • Om hembesök i boende
 • Om besök på Vågen
 • Om provtagning på Parkhallen
 • Om valfrihet inom äldreboende
 • Om regler på boende
 • Om framförandet av blar inom hemtjänsten
 • Om mer pizza och tacos till barnen
 • Gällande för många olika personer vid besök hos kund

Miljöstaben

 • Om sotning
 • Om kontaktuppgifter
 • Gällande översvämningsfråga

Lärande och stöd

 • Om att få betalda arbetskläder
 • Om inskolning
 • Om barnomsorg
 • Om lekutrustning på kommunens förskolor

Kommunledningsstaben

 • Om att staket behövs vid lekparken i stadsparken
 • Om Bergs klätt
 • Om skateparken i hamnen
 • Om trafikavstängningen i Arvika inner stad
 • Förslag om att sätta upp toaletter vid rastplatser
 • Förslag om att flytta turistbyrån till lokal vid torget
 • Önskemål om att stationär brygga med badstege som kan användas vid vinterbad
 • Om placering av besökare på biograf
 • Om nedskräpning vid Ingestrand
 • Förslag om discogolfbana
 • Önskemål om farthinder
 • Förslag att Arvika kommun borde vara med i Wellnet
 • Förslag om fågelkvinna till fågelmannen
 • Om uteblivet svar från personalchef
 • Önskemål om fler parkeringar på Parkgatan
 • Om nedtagning av träd
 • Förslag om att förlänga cykelbanan mot Västra Sund till Kjörselvikens badplats
 • Förslag om upprensning runt fornminnet i Brättne
 • Förslag om en låda för bokbyte

Arvika Fastighets AB

 • Om hundlatriner
 • Om hundrastgård
 • Om toaletterna på tågstationen
 • Om förslag att sätta upp staket mot Styckåsgatan
 • Om röjningsarbete nedanför Rackstadmuseet
 • Om lekplats norr om hyvelgatan
 • Om utegymmet i Styckåsskogen och ställplats för husbilar i hamnen
 • Om en del halkbekämpande grus kvar på Fredsgatan
 • Om ankdammen i stadsparken
 • Om ingestrands badplats
 • Om dörrbyte vid äldreboende
 • Om lekparken mellan Kvarngatan och Boställsvägen
 • Om grusplaner
 • Om att det kan vara olämpligt att samma lokalvårdare städar både på Gunnebo och Järvenskolan med tanke på rådande situation med Coronasmitta
 • Om offentliga toaletter
 • Om skogsgallring på Rosendal
 • Gällande fler återvinningsstationer

Arvika Teknik AB

 • Om att vattennivåmätaren för Kyrkviken inte fungerar
 • Gällande sidan som visar vattennivån i Glafsfjorden inte fungerar
 • Om utegymmet i Styckåsskogen och ställplats för husbilar i hamnen
 • Om Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för centrala Klässbol gäller fortfarande
 • Om återvinningscentralen i Glava
 • Om extra kärl för plast och pappersförpackningar
 • Om papperspåsar till matavfall
 • Rörande julgranen på torget
 • Gällande uppsamlingsplats för hösilageplats

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-09-02
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Kanslichef
 • Tfn 0570-816 22