Lyssna på sidan Lyssna

Medborgarförslag

Den som är folkbokförd i Arvika kommun har möjlighet att lämna in förslag till Kommunfullmäktige, så kallade medborgarförslag. Det finns ingen åldersgräns, barn och ungdomar är välkomna att lämna förslag.

Vad kan du lämna medborgarförslag om?

Medborgarförslaget ska handla om frågor som hör till kommunens ansvarsområde och får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Det betyder att du inte kan lämna in förslag som gäller exempelvis regionens sjukvård, Vägverkets väghållning, privatpersoners mark eller liknande som kommunen inte sköter eller ansvarar för. Medborgarförslaget får inte ha odemokratisk eller rasistisk innebörd och det bör utmynna i ett konkret förslag.

Förslag och synpunkter som gäller mer vardagliga saker, till exempel snöröjning, parkskötsel, elljusspårens skötsel med mera behöver du inte lämna in som ett formellt medborgarförslag. Använd istället webbformuläret för förslag och synpunkter så får du en snabb återkoppling redan inom tio dagar.

Ett medborgarförslag tar tid

Det finns en fastställd politisk hantering för formella medborgarförslag, vilket betyder att det kan ta upp emot ett år innan du får ett svar. Om du istället använder vårt webbformulär för att lämna förslag och synpunkter får du ett svar inom tio arbetsdagar.

Detta händer med medborgarförslaget

Medborgarförslaget kan du lämna in på olika sätt - via brev, e-post eller formuläret nedan. Du måste ange namn och adress och att det handlar om ett medborgarförslag. Postadressen är 9. Kommunfullmäktige, 671 81 Arvika kommun (du kan också lämna förslaget direkt till Kansliet i stadshuset) och e-postadressen är kommunfullmaktige@arvika.se.

Ditt inlämnade förslag anmäls på Kommunfullmäktiges sammanträde och bereds sedan av berört utskott. Beredningen i utskott innebär att det dröjer minst några månader innan förslaget så småningom kommer tillbaka till Kommunfullmäktige. Det ska behandlas allra senast inom ett år från det förslaget väcktes.

Medborgarförslag är allmän offentlig handling

Oavsett hur du skickar in ditt medborgarförslag så blir det en allmän offentlig handling när det kommer in till kommunen, vilket innebär att alla har rätt att läsa den. 

Namnet på den som ställer förslaget finns sedan med i protokoll och andra handlingar när medborgarförslaget tas upp för politisk behandling. Sådant material publiceras också på kommunens webbplats.Jag är införstådd med att mitt namn kan komma att publiceras på webbplatsen i handlingar som rör medborgarförslaget. * (obligatorisk)

De personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med ditt medborgarförslag kommer att sparas som diarieförd handling. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-03-11
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanden 5

  • Erika Norqvist
  • Kanslichef
  • Tfn 0570-816 22