Allmänhetens frågestund

I anslutning till Kommunfullmäktiges sammanträden har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet vid allmänhetens frågestund. Frågor till politiska partier är inte tillåtna på frågestunden - vänd dig direkt till ditt lokala politiska parti med dessa.

Frågestunden inleder fullmäktigesammanträdet och det är avsatt en halvtimme (om man inte hinner färdigt, finns möjlighet att fortsätta direkt efter att ordinarie sammanträdet avslutats).

Du ska helst skicka in din fråga i förväg senast fredagen före fulllmäktiges möte. Du kan använda formuläret nedan eller skicka frågan via e-post till arvika.kommun@arvika.se eller ett vanligt brev, adresserat till Arvika kommun, 9. Kommunfullmäktige, 671 81 Arvika. Frågan måste ställas direkt till en namngiven ledamot i Kommunfullmäktige.

Du kan fråga själv direkt under sammanträdets frågestund eller lämna din fråga till sammanträdets sekreterare.

Du kan kanske inte alltid få ett uttömmande svar under frågestunden, men i så fall lämnas ett svar under något kommande sammanträde.

Du får inte lämna in dina frågor anonymt - då tas frågan inte upp.

Använd gärna formuläret nedan om du vill skicka in en fråga till Kommunfullmäktiges "allmänhetens frågestund". Du måste fylla i samtliga obligatoriska fält om din fråga ska bli behandlad.
De personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med denna fråga kommer att sparas som diarieförd handling. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-04-26
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Kanslichef
  • Tfn 0570-816 22