Offentlig handling

Offentlighetsprincipen som vi har i Sverige är unik. Den ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som finns inom kommunen.

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta.

Om du blir nekad att ta del av en handling ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel har du möjlighet att överklaga beslutet. Detsamma gäller om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid. Kommunen ska informera dig om hur du gör.

När du korresponderar med tjänstemän och politiker bör du känna till att:

  • All din egen korrespondens med kommunen (brev, fax, e-post och så vidare) också blir en allmän handling som kan läsas av andra.
  • Om du har skickat en handling till kommunen kan du inte ångra dig eller begära att få tillbaka handlingen.
  • Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev i ett ärende som rör en kommunal fråga till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.

Enklaste sättet att begära utlämning av allmän offentlig handling är att skicka ett e-postbrev till kommunens officiella e-postbrevlåda: arvika.kommun@arvika.se, men du kan också ringa kommunens registrator eller kontakta kommunen på något annat sätt.

Arvika kommun har antagit interna riktlinjer för hur kommunen ska hantera dokument på ett korrekt sätt. Riktlinjerna finns i författningssamlingen på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-02
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Kanslichef
  • Tfn 0570-816 22