Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla, officiell

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.

 • 2020-03-26

  Kungörelse ett extra ärende till Kommunfullmäktiges sammanträde 30 mars 2020


  Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 30 september kl 19.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen. Handlingar finns hos Kommunledningsstabens kansli, stadshuset.
  Kungörelsen/ärendelistan finns på webbplatsen.Ett extra ärende har lagts till Kommunfullmäktiges ärendelista.Ärende 26.
  Möjlighet för ledamöter att delta på distans. Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning. Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen, Överförmyndarnämnden och Myndighetsnämnden KS 2020/358-101
  Kallelsen och handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde finns på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-03-26
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Kanslichef
 • Tfn 0570-816 22