Kommun och politik

Kommunflagga

Ett demokratiskt samhälle behöver delaktiga medborgare med möjligheter till insyn och påverkan. Kommunmedborgarna som medskapare i arbetet med att utveckla kommunen och en vital och aktiv dialog med kommuninvånarna är nyckelbegrepp i Arvika. I detta arbete söker vi ständigt nya former för dialogen och nya mötesplatser.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-07