Lyssna på sidan Lyssna

Detta händer just nu

arbeten i västra sund

2018-11-13

Arvika Teknik AB håller på att slutföra VA-byggnationen i Kinna-Västra Sund. Vi arbetar nu i området runt Blåsut och beräknar att vara klara där i december 2018. Därefter återstår det besiktning samt återställande av markytor - detta kommer att ske under våren 2019.

Det återstår också ett antal mindre VA-anslutningar för nytillkomna fastigheter i Kinna-Västra Sund, vilket sker 2019. Vi förbereder även för en eventuell framtida anslutning av fastigheter i Alviken och uppgraderar därför VA-nät och befintliga pumpstationer.

Vi kan nu säga att huvuddelen av vårt åtagande, att förse de boende i området Kinna-Västra Sund med kommunalt VA och fiber, är fullföljt.

I stora drag har vi byggt ut kommunalt VA till cirka 180 fastigheter, totalt 10 km dubbla ledningar (vatten samt avlopp), 2,5 km sjöledning på Kyrkvikens botten, 11 pumpstationer för avlopp samt en tryckstegringsstation för dricksvattnet.

Vi har också byggt en gång- och cykelväg på drygt 3 km med belysning, bytt ut alla luftledningar för el till markbundna ledningar och sett till att samtliga fastigheter har fått möjlighet till fiberanslutning.

Med fiberanslutningar, kommunalt VA, förbättrad trafiksäkerhet och modern teknik har området fått bättre standard och blivit en miljömässigt ännu bättre boendeplats.

Vi vill tacka alla boende samt övriga som varit delaktiga i projektet för ett bra samarbete.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-11-13
Kontakta oss
  • Arvika Teknik AB
  • 12. Administration
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Projektledare
  • Kurt Nilsson
  • Tfn 0570-817 54
Mer information