Tidplan och etapper

Preliminär tidplan

Inrättande av verksamhetsområde (beslut i Kommunfullmäktige) och start av projektering - 2020

Fortsatt projektering och byggstart – 2021

Byggperiod - 2021-2023

Efterarbeten - 2021

Tidplanen gäller under förutsättning att alla tillstånd, avtal och beslut som fordras kommer på plats i tid.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-04-08
Kontakta oss
 • Arvika Teknik AB
 • 12. Administration
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Projektledare
 • Cathrin Sköld
 • Tfn 0570-76 40 94

 • Bo Axelsson
 • VA- och gatuchef
 • Tfn 0570-817 76

 • 19. Samhällsbyggnad
 • Ida Svensson
 • Samhällsbyggnadschef
 • Tfn 0570-816 00 vx

 • 15. Miljöstaben
 • Miljöstabens expedition
 • Tfn 0570-817 46