Tidplan och etapper

Preliminär tidplan

Inrättande av verksamhetsområde (beslut i Kommunfullmäktige) och start av projektering - 2020

Fortsatt projektering och byggstart – 2021

Byggperiod - 2021-2023

Efterarbeten - 2021

Tidplanen gäller under förutsättning att alla tillstånd, avtal och beslut som fordras kommer på plats i tid.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-04-08