Detta händer just nu

2020-04-08

Det som händer just nu i projektet är att det har tagits fram beslutsunderlag för Kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsfunktionen, Bygglovavdelningen, Miljöstaben och Teknik i Väst (ATAB:s utförarorganisation) har tillsammans tagit fram förslaget till verksamhetsområde.

Det som påverkat är Arvika kommuns översiktsplanöversiktsplan, befintlig bebyggelse och infrastruktur i området, markanvändning, topografi, avrinningssystem med mera. Det har också tagits hänsyn till tidigare och aktuella förfrågningar om bygglov eller förhandsbesked.

Underlaget kommer att behandlas först i Kommunledningsutskottet, sedan i Kommunstyrelsen för att till slut nå Kommunfullmäktige för beslut.

ATAB planerar att inom den närmaste tiden att påbörja upphandlingen av konsult för projektering av ledningarna. Projekteringen beräknas påbörjas under hösten 2020.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-04-14