Projekt VA Östra och Västra Högvalta

Om projektet

Arvika kommun har blivit förelagda av Länsstyrelsen i Värmland att inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp i Östra och Västra Högvalta, Arvika.

Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om verksamhetsområde och ger VA-huvudmannen (Arvika Teknik AB, ATAB) uppdraget att genomföra projekteringen och utbyggnaden av VA (vatten och spillvattenavlopp) i Östra och Västra Högvalta.

Projektet är tänkt att pågå 2020-2024.


Underlag

Karta, beslut från Länsstyrelsen i Värmland och mer information hittar du dels i länkrutan ”Mer information” till höger på sidan, del på undersidorna i menyn. (Allt material är ännu inte på plats, men kommer)


Kontaktuppgifter

För frågor som rör status av egen anläggning, hur beslutsgången går till och liknande, kontaktar du Arvika kommun (Samhällsbyggnad eller Miljöstaben).

För frågor som rör ledningssträckan, anslutningsavgifter, ledningsrättsavtal och liknande kontaktar du Arvika Teknik AB.

All kontaktinformation finns i rutan "Kontakta oss".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-01-18