Lyssna på sidan Lyssna

Vattennivåer

Normalvattennivån för Glafsfjorden är +45,79 meter över havet. Från den 1 januari 2006 mäts efter mätsystem RH 2000, vars värde ligger +0,52 meter över värdena i det tidigare mätsystemet. Den högsta vattennivån uppmätt i Glafsfjorden (hösten 2000) är +48,88 meter över havet, omräknat till RH 2000.

Avlästa vattennivåer i Kyrkviken, Arvika

Nedan har du tillgång till kommunens databas från år 2000 och framåt, för avlästa vattennivåer i Kyrkviken. Klicka på det år som du är intresserad av. Från maj 2007 har vattennivåerna registrerats med tätare intervall - du kan då även klicka på månad eller datum för att se månads- och dygnsmedelvärden.

Observera att det är större osäkerhet i nivåmätningen vid låga vattennivåer.

Vi har en bugg i avläsningen som gör att nivåangivelsen med datum/klockslag, i de första meningarna nedan, tidvis inte är korrekt. Gå därför direkt in på grafen för den säkraste avläsningen.

Senast avlästa vattennivå är 46.35 meter över havet (RH 2000)
Nivån avlästes 25 jan 2020 kl 23.59.

Medelvattenstånd per dygn under 2020

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-12-02