Vattennivåer

Medelvattennivån för Glafsfjorden är +45,79 meter över havet. Från den 1 januari 2006 mäts efter mätsystem RH 2000, vars värde ligger +0,52 meter över värdena i det tidigare mätsystemet. Den högsta vattennivån uppmätt i Glafsfjorden (hösten 2000) är +48,88 meter över havet, omräknat till RH 2000.

Vattennivå i Kyrkviken samt Glafsfjorden

Nivåerna anges i antal meter över havet (RH 2000) och nivån är densamma för både Kyrkviken och Glafsfjorden (innanför respektive utanför översvämningsskyddet) när översvämningskyddet inte är aktiverat. Det är först när översvämningsskyddet aktiveras som det blir skillnad på mätvärdena i Kyrkviken och Glafsfjorden.

Arbete pågår med en ny automatiserad visningsfunktion. Vattennivåer läggs tills vidare in manuellt vid behov.
Mer information om vattennivåer: Stefan Alexandersson, tfn 0570-817 85.

Tors 2021-10-21 kl 8.00: +45.79
Ons 2021-10-20 kl 8.00: +45.83
Tis 2021-10-19 kl 8.00: +45.82
Mån 2021-10-18 kl 7:30: +45.81
Lör 2021-10-16 kl 8.00: +45.84
Fre 2021-10-15 kl 7.30: +45.84
Tors 2021-10-14 kl 7.30: +45.84
Ons 2021-10-13 kl 8.00: +45.81
Mån 2021-10-11 kl 8.00: +45.77
Sön 2021-10-10 medelvärde: +45.76
Lör 2021-10-09 medelvärde: +45.72
Fre 2021-10-08 kl 8.00: +45.70
Tors 2021-10-07 kl 8.00: +45.64
Ons 2021-10-06 kl 8.00: +45.57
Tis 2021-10-05 kl 15.00: +45.56
Mån 2021-10-04 kl 16.00: +45.51

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-21