Projekt Byälven

Byälvens vattensystem sträcker sig från Kongsvinger i Norge till Säffle vid Vänern. Vattensystemets längd är cirka 150 km och det totala avrinningsområdet är 4 785 km². På den fem mil långa sträckan från Glafsfjorden till Säffle lutar älven endast en meter. I de olika vattendragen i vattensystemet finns cirka 50 dammanläggningar.

Projekt Byälven startade 2001 och projektet är fortfarande aktivt. Projektets målsättning är att utvärdera riskerna för översvämningar och föreslå förebyggande åtgärder. Arbetet har bedrivits i flera etapper. Arvika kommun är en av deltagarna tillsammans med länsstyrelsen i Värmlands län och kommunerna i Eda och Säffle.

Etapp I

Nationellt centrum för älvskadeteknik, numera Centrum för klimat och säkerhet, vid Karlstads universitet utförde arbetet med att analysera orsakerna till översvämningarna i Glafsfjorden och övriga delar av Byälvsystemet hösten 2000. Den rapport som arbetet mynnade ut i sammanställde även händelseförloppet och värderade möjliga åtgärder för att förebygga framtida översvämningsskador.

Etapp II

I projektets andra etapp utfördes simuleringar av översvämningar i Byälven Syftet med projektet var att skapa en modell med bra noggrannhet på höjddata och identifiera åtgärder som skulle kunna mildra effekterna en översvämning. Arbetet finansierades delvis av EU-projektet Flows.

Etapp III

I projektets tredje etapp låg fokus på åtgärder kring Backeströmmen i Säffle kommun.

Etapp IV

Pågående arbete med fokus på skadeförebyggande åtgärder utanför översvämningsskyddet. Utifrån analyser i etapp II och III så har ett arbete påbörjats för att få tillstånd att genomföra vassklippning längs utpekade områden i Byälven.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-08
Kontakta oss
  • Teknik i Väst AB
  • 12. Teknisk stab
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Anders Norrby
  • VD
  • Tfn 0570-817 64

  • Elin Alsterhag
  • Chef Teknisk stab
  • Tfn 0570-817 57