Ansökan översvämningsskydd

Här kan du ladda ner de olika dokument som utgör ansökan om tillstånd att anlägga ett översvämningsskydd för Arvika stad.

AnsökanPDF
Bilaga 1PDF Översiktskarta
Bilaga 2PDF Fastighetskarta
Bilaga 3PDF Teknisk beskrivning
Bilaga 4PDF Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Bilaga 4.1PDF Samrådsredogörelse för tidiga samråd
Bilaga 4.2PDF Beslut om betydande miljöpåverkan
Bilaga 4.3PDF Samrådsredogörelse för utökat samråd
Bilaga 4.4PDF Projekt Byälven etapp I. Översvämningsrisker, förebyggande åtärder och konsekvenser. 2002-04-24. Karlstads Universitet, Nätverket för älvsäkerhet (NÄS)
Bilaga 4.5PDF Projekt Byälven, sammanfattande rapport. 2002-04-30. HydroTerra Ingenjörer AB
Bilaga 4.6PDF Dimensionerande flöde, Kyrkviken. 2003-09-10. SMHI
Bilaga 4.7PDF Invallning av Kyrkviken. 2003-09-30. ALcontrol AB
Bilaga 4.8PDF Djupkarta Kyrkviken. 2003. Myrica AB
Bilaga 4.9PDF Vattenomsättningen i Kyrkviken. 2004-05-25. SMHI
Bilaga 4.10PDF Kulturmiljöutredning vid Sundet. Rapport 2004:50. Värmlands Museum
Bilaga 4.11PDF Undervattenarkeologisk utredning. Rapport 2004:44. Bohusläns Museum
Bilaga 4.12PDF Projekt Byälven etapp II. Simuleringar av översvämningar i Byälven. 2005. Uppsala Universitet (examensarbete)
Bilaga 4.13PDF Effekter från invallning av Kyrkviken på vattennivåer i Byälvens vattensystem. 2005-03-16. Nätverket för älvsäkerhet (NÄS)
Bilaga 4.14PDF Projekt Byälven etapp III. Åtgärder kring Backeströmmen. 2005-07-08. Finn Midböe
Bilaga 4.15PDF Förtydligande om Glafsfjordens nivåer. 2010-07-02. Arvika kommun
Bilaga 4.16PDF Komplettering till rapport Byälven. 2010-02-16. Karlstad Universitet
Bilaga 4.17PDF Rapport: Arvika översvämningsskydd. 2010-06-29. WSP Stockholm
Bilaga 4.18PDF Nivån i Glafsfjorden från hydraulisk modellering av Byälven med HEC-RAS. 2010-05-06. SIG
Bilaga 4.19PDF Analys av klimatförändringarnas inverkan på framtida vattenstånd i Glafsfjorden/Kyrkviken. 2010-06-23. SMHI
Bilaga 5PDF Sakägarförteckning
Bilaga 6PDF Förteckning över samtliga fastigheter med strand vid Glafsfjorden och vidare nedströms till Säffle kanal inklusive kartor
Bilaga 7PDF Kartor utvisande tvångsyrkanden för Västra Sund 2:11 m fl
Bilaga 8PDF Kartor utvisande tvångsyrkanden för Västra Sund 2:12
Bilaga 9 PDFKartor utvisande tvångsyrkanden för Västra Sund 2:18
Bilaga 10PDF Kartor utvisande tvångsyrkanden för Västra Sund 2:50
Bilaga 11PDF Kartor utvisande tvångsyrkanden för Västra Sund 2:51
Bilaga 12 PDFKartor utvisande tvångsyrkanden för Östra Sund 2:1
Bilaga 13PDF Kartor utvisande tvångsyrkanden för Östra Sund s:1
Bilaga 14PDF Kartor utvisande tvångsyrkanden för Östra Sund s:5
Bilaga 15PDF Kartor utvisande tvångsyrkanden för rätt till vägar
Bilaga 16PDF Utredning beträffande vattenområde i del av sundet mellan Glafsfjorden och Kyrkviken
Bilaga 17PDF Värdeutlåtande Västra Sund 2:18
Bilaga 18PDF Värdeutlåtande Västra Sund 2:50
Bilaga 19PDF Värdeutlåtande Västra Sund 2:51
Bilaga 20PDF Värdeutlåtande Västra Sund 2:11 m fl
Bilaga 21PDF Värdeutlåtande Västra Sund 2:12
Bilaga 22PDF Värdeutlåtande Östra Sund s:5
Bilaga 23PDF Värdeutlåtande Östra Sund 2:1
Bilaga 24PDF Värdeutlåtande avseende intrång i nyttjanderätt Östra Sund 2:1
Bilaga 25PDF Värdeutlåtande för rätt till vägar
Bilaga 26PDF Arkeologisk utredning vid Västra Sund

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-14
Kontakta oss
  • Teknik i Väst AB
  • 12. Teknisk stab
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Anders Norrby
  • VD
  • Tfn 0570-817 64

  • Elin Alsterhag
  • Chef Teknisk stab
  • Tfn 0570-817 57