Högt vatten 2019

Aktuellt läge när det gäller det nuvarande höga vattenståndet publiceras löpande nedan.

2019-12-23 kl 11.00

Vattnet fortsätter sjunka och under morgonen låg vattennivån på 47,27.

Vi kommer fortsatt att följa utvecklingen och ha beredskap under jul- och nyårshelgerna om vattennivåerna skulle börja stiga igen men just nu är läget stabilt.

För information om uppdaterade vattennivåer kan du gå till sidan "Vattennivåer" här på webbplatsen.


2019-12-20 kl 16.00

Du kan fortsatt följa aktuella vattennivåer på webbplatsen via sidan "Vattennivåer".

Dagens nivå var 47,33. SMHI-prognosen fram till den 28 december säger att vattnet kommer att sjunka 1-1,5 cm om dagen.

2019-12-19 kl 15.40

Vattennivån i Arvika har sjunkit med en centimeter sen igår och ligger nu på 47,34. Tappningen minskar både i Jössefors och Glava. Enligt SMHI:s senaste prognos, som sträcker sig fram till den 27 december, kommer vattennivån nu att sjunka ungefär en centimeter om dagen - detta med nuvarande tappningsschema. Det väntas inga större nederbördsmängder under perioden.

Väg 51, som varit avstängd sen 9 december, har öppnats igen.

2019-12-18 kl 16.00

Räddningsledare Mattias Larsson uttalar sig om läget.

 

2019-12-18 kl 15.45

Dagens vattennivå ligger kvar på gårdagens nivå; 47,35. Vi ser också ett minskat vattenflöde uppströms.

2019-12-18 kl 10.30

Under översvämningen år 2000 mätte Arvika vattennivån i ett annat höjdsystem än vi gör idag. Detta ställer till med en del förvirring märker vi, så en liten förklaring ....

+48,36 (maxvattennivån år 2000 som anges på diverse skyltar och stenar i centrum) är höjden i det gamla höjdsystemet RH00. Från och med 2006 mäter Arvika i det nya höjdsystemet RH2000. Skillnaden mellan de olika höjdsystemen är 0,52 m i Arvika. De stenar/skyltar som finns i Arvika är måttangivna i RH00 medan höjdrapporteringen (dagens nivå 47,35) är i RH2000.

48,36 (RH00) är alltså samma sak som 48,88 (RH2000). Så turligt nog har vi närmare 1,5 m kvar till nivån år 2000. Stenarna/skyltarna har rätt fysisk höjd, så om du har möjlighet att på något sätt mäta dig från vattennivån till markeringen på stenen/skylten skulle det skilja ungefär 1,5 m i dagsläget.

2019-12-17 kl 16.30

Dagens vattennivå ligger på 47,35, en stigning med en cm sen igår.

Utifrån dagens prognoser ser vi att vattennivåerna kommer att stabilisera sig under kommande dagar och att tillflödet i Jössefors har minskat. Veckans nederbördsmängd ser ut att bli betydligt mindre än vad som tidigare sagts.

Det kommer just nu många frågor kring varför slussen inte öppnas i Säffle. Det finns konsekvenser med en slussöppning. Sjöfartsverket bedömer att det är stor risk för att slussen tar allvarlig skada. Detta ska vägas mot de eventuella skador som kan undvikas genom att vattennivåerna avlastats något genom en slussöppning. En bedömning är att en slussöppning över tid gör cirka 6 centimeter på vattennivåerna i Glafsfjorden och 18 centimeter på nivåerna i Harefjorden. En slussöppning gör störst skillnad när nivåerna stiger. Frågan om det är befogat att att beordra öppning av slussen är uppe för bedömning varje dag. Det är räddningschefen som kan ta det beslutet med stöd av lag om skydd mot olyckor.


2019-12-16 kl 16.30

Dagens vattennivå ligger på 47,34 meter. Prognosen från SMHI säger 47,40 som maxhöjd - dagens prognos sträcker sig fram till den 24 december.

Det väntar en nederbördsrik vecka, med bland annat 25-35 mm på onsdagen. VA-nätet är ansträngt, vilket innebär risk för lokala översvämningar. Om du är fastighetsägare, kontrollera gärna så att brunnar och dräneringsrör är rensade.

En del skadegörelse har förekommit på uppsatta avspärrningar och varningsskyltar. Räddningstjänsten ber om att dessa lämnas i fred, de finns uppsatta för allmänhetens säkerhet.


2019-12-15 12.00

Dagens vattennivå ligger 47,31 meter och det stämmer med prognosen från SMHI. Läget bevakas och insatser görs där det behövs.


2019-12-14 kl 12.40

Dagens vattennivå ligger på 47,27 meter och prognosen från SMHI säger fortfarande 47,30 meter som maxhöjd under helgen.

Barriärerna vid Kattviken fungerar som de ska och bevakas hela tiden. Det är helt normalt att vatten samlas även på baksidan av barriärerna på grund av nederbörd eller vatteninträngning underifrån. Detta pumpas bort vid behov.


2019-12-13 kl 16.00

Under fredagseftermiddagen låg vattennivån på 47,26 meter. Vad gäller helgens prognos från SMHI är den fortfarande 47,30 meter som maxhöjd.


2019-12-13 kl 10.10

Nuvarande vattennivå ligger på 47,25 meter.


2019-12-12 kl 17.00

Dagens vattennivå ligger på 47,22 meter. Dagens prognos från SMHI säger fortfarande 47,30 meter som maxhöjd och att vattennivån sen stabiliserar sig. Det är emellertid svårt att ge en säker prognos just nu, då ett lågtryck väntas dra in över landet nästa vecka - vilken bana detta tar vet vi inte idag.

Om du vill se läget i bilderPDF kan du hämta pdf:en.


2019-12-11 kl 16.40

Vattennivån har under hela onsdagen legat på 47,19 meter. SMHI:s prognos sen igår, om 47,30 som maxhöjd för stigningen, ligger därför kvar, men kulmen kan eventuellt nås redan under fredagen. Hur situationen utvecklar sig går inte att säga säkert, då det beror på hur mycket regn som kommer ner framöver och hur mycket vatten som tappas ut från Jösseälven.

Barriärbygget vid Kattviken, om cirka 100 meter, håller fortfarande på att finjusteras. I staben har man under dagen fattat beslut om att inte i nuläget bygga någon barriär mot området Strand eller längs kajkanten i stadsparken. Däremot kommer man under torsdagen att börja bygga en sandvall för att skydda stadsparkens lekplats mot vattnet.

Under dagen har det uppstått problem med underminering och slukhål på flera platser. Detta gäller bland annat stadsparken (en av anledningarna till att ingen barriär kommer att anläggas vid kajkanten där), hamnpiren, vid kvarteret Kranen och bort mot skateboardrampen i hamnen. Avspärrningar kommer att sättas upp under torsdagen och vi ber allmänheten att inte gå innanför dessa, helst inte vistas på ytor nära avspärrningarna, då det är svårt att veta exakt var det finns risk för underminering.

Kartbild över de planerade avspärrningarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster runt kvarteret Kranen i hamnen finns på webbplatsen.

2019-12-10 kl 17.00

Aktuell vattennivå är 47,10. Enligt SMHI:s senaste prognos, som kom under eftermiddagen, ska kulmen på vattnets stigning nås på lördag med 47,30. Barriärbygget vid Kattviken är i det närmaste färdigt. Kommunen fortsätter planeringsarbetet för att förebygga skadeverkningar vid höjda vattennivåer.

Räddningschef Mattias Larsson berättar mer om läget idag i filmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2019-12-10 kl 11.00

Under tisdagen börjar personal från Teknik i Väst att bygga barriärer mot Kattviken för att skydda Järnvägsgatan/kvarteret Garvaren mot eventuellt stigande vattennivåer. I samband med detta kommer gång- och cykelvägen vid Kattviken utmed Järnvägsgatan att stängas av.

Väg 51 (Trafikverkets väg nummer 26861) mellan västra Furtan och Ingersbyn är fortsatt avstängd (sen måndagen) på grund av översvämning. (Kartbild)


2019-12-09

Vattennivån för närvarande (9 dec) ligger på 47.01 meter, vilket betyder att vattnet runnit över kajkanten vid Kattviken och en bit upp på parkeringen vid Olssons Brygga. Personal från Teknik i Väst håller på att sätta upp avspärrningar på dessa platser som skydd för trafikanter, cyklister och gående. Krematoriet förbereds för att stängas ner. Det är i dagsläget inte aktuellt med att bygga barriärer, men detta kan bli nödvändigt längre fram i veckan.

Enligt SMHI:s prognos under måndagen kommer vattnet att stiga med ytterligare +13 cm för att nå sin kulmen på fredag.

Räddningstjänsten uppmanar nu berörda fastighetsägare att vara uppmärksamma och kontakta sina försäkringsbolag om det skulle behövas.

Inom kommunen har man gått upp i stabsläge, det vill säga personal från verksamheter inom kommun och bolag samt Räddningstjänst träffas regelbundet flera gånger om dagen för att tillsammans arbeta proaktivt med skyddsåtgärder som kan bli aktuella. Arvika och Säffle kommuner har gått upp i gemensam stab.

Om du har frågor kan du kontakta staben på tfn 0570-827 90 (öppen kl 9-15).

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-12-23
Kontakta oss
 • 156. Säkerhet och bygg
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Kopparv 1

 • Mattias Larsson
 • Räddningschef
 • Tfn 0570-826 28

 • Teknik i Väst AB
 • 12. Teknisk stab
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Anders Norrby
 • VD
 • Tfn 0570-817 64
Mer information