Naturvård, parker

Vy över skog och vatten

Välskötta parker och naturområden med rik flora och fauna är viktiga för att vi ska trivas och må bra. Våra parker är gröna lungor i staden och mötesplats för många. I den bostadsnära skogen rör sig också många människor - joggare, barn som bygger kojor, hundägare och många andra. Längre in i skogen träffar vi jägare, fritidsfiskare, vandrare, kanotister och andra friluftsmänniskor. Vår vackra natur är en tillgång både för kommuninvånare och turistande besökare.

Allemansrätten ger oss unika möjligheter att röra oss fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet, mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen. Alltså inte störa, inte förstöra.

Arvika kommun äger markområden, främst runt tätorterna. Anledningen är inte bara att invånare och besökare ska ha tillgång till attraktiva rekreationsområden, utan också för att tätorterna ska kunna växa med nya bostadsområden och nya industriområden.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-04