Badvatten

I Arvika kommun finns 15 kommunala badplatser. Miljöstaben tar regelbundet prov på vattnet vid dessa badplatser under badsäsongen. Bakteriehalterna är normalt sett låga.

Miljöstaben får sommartid ofta frågor från allmänheten om man kan bada i Kyrkviken. Den provtagning av Kyrkvikens vatten som Miljöstaben gjort visar dock att detta inte alltid är lämpligt. Eftersom det i Kyrkviken går ut förorenat vatten från en hel del enskilda avlopp i närområdet, mycket dagvatten som har sköljt av stadens tak och gator samt utloppsvatten från Arvika avloppsreningsverk finns risk för alltför höga bakterietal i vattnet. Miljöstaben avråder därför från bad i Kyrkviken och det finns inte heller någon badplats där.

Havs- och vattenmyndigheten har information med aktuella provresultat från samtliga kommunala badplatser i Sverige, inklusive Arvika kommun.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-12-30
Kontakta oss
  • 15. Miljöstaben
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Expedition
  • Tfn 0570-817 46

  • Mats Rydström
  • Miljöchef
  • Tfn 0570-817 47