Planprogram och utredningar

Ett planprogram ger utgångspunkter och mål för fortsatt detaljplanearbete. Programskedet ger berörda sakägare möjlighet till tidig insyn och påverkan i planeringen. Ett program kan till exempel tas fram vid komplicerade planärenden.

Här finns information om de planprogram, utredningar och andra projekt som är aktuella inom Arvika kommun just nu.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-08-16
Kontakta oss
 • 19. Samhällsbyggnad
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Ida Svensson
 • Samhällsbyggnadschef
 • Tfn 0570-818 51

 • Jenny Bollner
 • Planarkitekt
 • Tfn 0570-828 47

 • Josefin Larsson
 • Planarkitekt
 • Tfn 0570-816 53