Förslag till ny översiktsplan

Samråd 7 september – 7 november 2022

Arvika kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för HELA Arvika kommun och bjuder härmed in till samråd. Samrådet vänder sig till alla som kan ha intresse av planen såsom myndigheter, privatpersoner, verksamhetsutövare, organisationer, föreningar med flera.

Ta del av planförslaget

Planförslaget kommer att finnas tillgängligt under samrådsperioden som börjar den 7 september. Översiktsplanen presenteras i digitalt format i en StoryMap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I stadshusets foajé, på biblioteket i Arvika och på bokbussen kommer utskrivna versioner av översiktsplanen och tillhörande dokument att finnas tillgängliga.

Ta del av vår StoryMap och lämna dina synpunkter här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmer

Som komplement till översiktsplanen finns ett flertal filmer skapade. I filmerna tas olika exempel och förklaringar upp kring hur vi jobbar med HELA Arvika översiktsplan.

Se hela spellistan med alla filmer om översiktsplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här gör du för att lämna synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas via:

Sista svarsdag är 7 november 2022.

Inkomna synpunkter som innehåller personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Mer information om hur Arvika kommun behandlar personuppgifter finns på webbplatsen.

Träffa Samhällsbyggnad

Tjänstepersoner från Samhällsbyggnad kommer under samrådsperioden vara tillgängliga på olika platser och tillställningar runt om i kommunen.

Platser och datum för möten

Plats

Datum

Brunskogs höstmarknad

10 september kl 10.00-16.00

Arvikamârten

1 oktober kl 8.00-17.00ÖP-vecka


Gunnarskog, Ica Thybergs

3 oktober kl 9.00-12.00

Mangskog, ICA Lundby livs

3 oktober kl 13.00-16.00

Klässbol, Klässbols lanthandel

5 oktober kl 9.00-12.00

Edane, ICA nära

5 oktober kl 13.00-16.00

Glava, ICA nära

6 oktober kl 9.00-12.00

Sulvik, ICA Sulvikningen

6 oktober kl 13.00-16.00

Biblioteket

Tisdagar från 13 sept-1 nov kl 13.00-16.00

Digitalt samrådsmöte

(Länk kommer inom kort!)

27 oktober kl 18.00-19.30


Syftet med en översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. ÖP som dokument är inte juridiskt bindande, men den lägger grunden för allt efterföljande arbete inom samhällsbyggandet. Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar såsom övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen. Den ska även visa på vilken riktning som kommunen vill gå mot i framtiden, i Arvikas fall med blicken mot år 2045.

Bedömning av betydande miljöpåverkan

Översiktsplanen bedöms kunna medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i 6 kap. 3 § miljöbalken. En hållbarhetsbedömning har därför tagits fram.

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådet sammanställs samtliga inkomna synpunkter och bemöts i en samrådsredogörelse. Översiktsplanen bearbetas och ställs ut ytterligare en gång, under en så kallad granskning.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-09-08
Kontakta oss
  • 19. Samhällsbyggnad
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Sofia Vedin
  • Översiktsplanerare
  • Tfn 0570-816 93

  • Ida Svensson
  • Samhällsbyggnadschef
  • Tfn 0570-818 51