Lyssna på sidan Lyssna

Travkusken 9

karta travkusken

Detaljplan för Travkusken 9 med flera.

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Travkusken 9 med flera - Thermia. Kommunledningsutskottet beslutade den 14 oktober 2019 att förslaget till detaljplan ska sändas ut på samråd.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för Thermia att köpa en del av kommunens intilliggande fastighet, Arvika-Vik 2:14. Detta för att säkerställa verksamheten samt framtida expansionsbehov.

Planförslaget stämmer överrens med översiktsplanen, som anger att industrierna på Norra Vik ska ges möjlighet att utvecklas.

Enligt plan- och bygglagen 5 kap § 11, ska länsstyrelsen, berörda kommuner, övriga myndigheter, sammanslutningar och enskilda som har väsentligt intresse av förslaget ges möjlighet till samråd.

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. De synpunkter som kommer in kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Planhandlingar

Planhandlingar finns tillgängliga i stadshuset plan 2, Östra Esplanaden 5, på Arvika Bibliotek, Kyrkogatan 39 A samt nedan, under tiden 24 oktober-18 november.


 

Synpunkter och mer information

Synpunkter på granskningshandlingen kan lämnas skriftligen senast den 18 november 2019 till: Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller nedan via formuläret.

Ytterligare upplysningar lämnas av planarkitekt Jenny Bollner, tfn 0570-828 47.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd * (obligatorisk)Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-10-23
Kontakta oss
 • 19. Samhällsbyggnad
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Ida Svensson
 • Samhällsbyggnadschef
 • Tfn 0570-818 51

 • Jenny Bollner
 • Planarkitekt
 • Tfn 0570-828 47
 • Mobil 070-277 13 06

 • Maria A Olsson
 • Planassistent
 • Tfn 0570-816 41