Niten 1 samt del av Lycke 2:38

karta

Granskning - detaljplan för Niten 1 samt del av Lycke 2:38

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för fastigheten Arvika Niten 1 samt del av Arvika Lycke 2:38. Verksamheten inom fastigheten Niten 1 önskar expandera, och för att möjliggöra en expansion och utbyggnad önskar fastighetsägaren köpa mark av Arvika kommun. Gällande detaljplan behöver då ändras så att marken som idag är allmänplatsmark övergår till kvartersmark. Planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.


Planhandlingar

Planhandlingar finns tillgängliga nedan under samrådsperioden 26 mars-23 april 2021.


Synpunkter och mer information

Synpunkter på samrådsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 23 april 2021 till: Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller nedan via formuläret.

Ytterligare upplysningar lämnas av Jenny Bollner, tfn 0570-828 47 eller jenny.bollner@arvika.se.

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd. * (obligatorisk)Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-25
Kontakta oss
 • 19. Samhällsbyggnad
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Ida Svensson
 • Samhällsbyggnadschef
 • Tfn 0570-818 51

 • Jenny Bollner
 • Planarkitekt
 • Tfn 0570-828 47

 • Josefin Larsson
 • Planarkitekt
 • Tfn 0570-816 53