Lyssna på sidan Lyssna

Fördjupad översiktsplan hamnen

karta hamnen

Utställning om fördjupning av översiktsplan för hamnen i Arvika med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

Förslag till fördjupad översiktsplan med tillhörande MKB har tagits fram för hamnen i Arvika. Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2019 att föreslagen fördjupning och MKB ska ställas ut enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap § 12 under tiden 22 november 2019 – 31 januari 2020.

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att ta fram ett planeringsunderlag som är aktuellt över en längre tid och som tar upp de väsentliga ämnena för en trygg, säker och hållbar livsmiljö i hamnen. Hamnområdet ska utvecklas och göra Arvika mer attraktivt genom att erbjuda nya möjligheter för näringsliv, boende, kultur, föreningsliv och kreativitet.

Länsstyrelsen, berörda kommuner, övriga myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har intresse av förslag till plan och MKB beredas tillfälle till utställning.

Syftet med utställningen är att förbättra beslutsunderlaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Inkomna synpunkter och yttranden kommer att sammanställas och kommenteras efter utställningstidens slut.


Handlingar

Handlingarna finns tillgängliga i stadshuset plan 2, Östra Esplanaden 5, på Arvika Bibliotek, Kyrkogatan 39 A samt nedan, under tiden 22 november 2019 - 31 januari 2020.

Synpunkter och mer information

Synpunkter på utställningsförslaget lämnas skriftligen senast 31 januari 2020 till; Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika, eller nedan via formuläret.

För den som önskar komma och prata om planförslaget med personal från Samhällsbyggnad och politiker, finns vi på plats på biblioteket klockan 15-17 följande dagar: 27 november, 4 december, 11 december, 18 december, 8 januari, 15 januari, och 29 januari samt den 22 januari klockan 11-13.

Ytterligare upplysningar lämnas av planarkitekt Josefin Larsson, tfn 0570 – 816 53.


Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd * (obligatorisk)Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-11-26
Kontakta oss
 • 19. Samhällsbyggnad
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Ida Svensson
 • Samhällsbyggnadschef
 • Tfn 0570-818 51

 • Jenny Bollner
 • Planarkitekt
 • Tfn 0570-828 47
 • Mobil 070-277 13 06

 • Maria A Olsson
 • Planassistent
 • Tfn 0570-816 41