Arvikas norra infart

karta

Detaljplan för Arvikas norra infart.

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Arvika norra infart, vid verksamhetsområdet Rosendal/Myråsen. Planen ger möjlighet till både utveckling och utökning av verksamhetsområdet samt föreslår även en rondell på Fallängsvägen, för att förbättra trafiksituationen.

Planförslaget stämmer överens med översiktsplanen, och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Samrådsmöte 20 oktober

Vi bjuder in till ett digitalt samrådsmöte den 20 oktober 2021, klockan 18.00-20.00. Mötet kommer hållas via Teams. Det går att använda Teams via dator, telefon eller läsplatta. Ingen installation krävs, vi kommer skicka en möteslänk med instruktioner till dig. Du som vill delta på mötet – anmäl dig via e-post till: plan@arvika.se Märk ämnesraden i e-postmeddelandet med Arvika norra infart. Sista dagen att anmäla sig till det digitala mötet är 19 oktober 2021.

Planhandlingar

Planhandlingar finns tillgängliga nedan under samrådsperioden 1 oktober–8 november 2021.


Synpunkter och mer information

Synpunkter på granskningsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 8 november 2021 till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret nedan.

Om du har frågor om planförslaget, kontakta planarkitekt Jenny Bollner, tfn 0570-828 47 eller e-posta till jenny.bollner@arvika.se.

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd. * (obligatorisk)Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-09-30