Planutställningar och samråd

Arbetet med pågående planer i olika skeden inför beslut kan du följa nedan.

Programskede

Det finns ingen plan i detta skede för närvarande.

Samrådsskede

Det finns ingen plan i detta skede för närvarande.

Granskningsskede/utställningsskede

Detaljplan Glava Glasbruk

Antagen

Det finns ingen plan i detta skede för närvarande.

Överklagad

Det finns ingen plan i detta skede för närvarande.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-09