Energi och uppvärmning

Man som arbetar vid en transformatorstation

Hur vi värmer upp våra hus, hur varmt vi har det i våra bostäder, hur energieffektiva våra elprodukter och hushållsmaskiner är och hur vi använder dem är faktorer som påverkar miljön i olika grad - liksom det påverkar vår egen ekonomi. Kommunens energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig med råd och tips.

När det gäller uppvärmning av bostäder ställer också lagstiftningen en del krav, till exempel krav på att du ska anmäla eller ansöka om tillstånd när en värmepump ska installeras och krav på hur vedeldning i braskaminer och vedpannor sköts.

Kommunala bolag

Fyra av kommunens bolag, Arvika Teknik AB (med dotterbolaget Teknik i Väst AB) Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB, har sin verksamhet inom energibranschen.

Arvika Teknik äger alla ledningar inom närområdet medan Teknik i Väst AB sköter driften och ser till att alla inom nätområdet kan få ström till sina hem. Inget av bolagen har någon egen verksamhet som elhandelsföretag.

Arvika Fjärrvärme AB uppför, äger och driver anläggningar och distributionssystem för fjärrvärme inom tätorten Arvika.

Arvika Kraft AB äger och driver kraftstationer och är också verksamt som elhandelsbolag.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-03-16