Lyssna på sidan Lyssna

Ormar och djur som inte är sällskapsdjur

Pytonormar

Du som bor i ett tätbebyggt område med detaljplan eller områdesbestämmelser måste ha tillstånd för att få hålla vissa djur. Detta står att läsa i kommunens "Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön". Reglerna finns för att minska risken för störningar och olägenheter.

I Arvika kommun krävs tillstånd av Myndighetsnämnden för att hålla nötkreatur, häst, får, get, svin eller orm inom område med detaljplan. Att hålla allt för många hönor eller en tupp inom tättbebyggt område kan räknas som en olägenhet.

En avgift tas ut för att pröva din ansökan. Om du redan har tillstånd, men vill ha fler djur eller andra djur som du måste ha tillstånd för, måste du söka ett nytt tillstånd. Ansökan skickar du till Miljöstaben.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-03-20
Kontakta oss
  • 15. Miljöstaben
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Expedition
  • Tfn 0570-817 46

  • Kjell Karlsson
  • Miljöskyddsinspektör
  • Tfn 0570-817 51