Djur och lantbruk

Två kalvar

Husdjur är till stor glädje för många, men tänk på att du som djurägare har ansvar för djuret och de störningar som det kan orsaka för omgivningen. För att få ha vissa sorters djur inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd av Miljöstaben.

Miljöstaben har också ansvaret för tillsynen när det gäller miljöskydd på lantbruk som till exempel:

 • gödselhantering, -lagring, och -spridning
 • kemikalier och bekämpningsmedel
 • oljecisterner

Djur som far illa

Det är länsstyrelsen i Värmland som hanterar ärenden som gäller djurskydd, till exempel:

 • anmälningar som gäller vanvård av djur
 • tillsynen över djurhållning
 • tillstånd för djurhållning (enligt 16 § djurskyddslagen)

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-08-16
Kontakta oss
 • 15. Miljöstaben
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Expedition
 • Tfn 0570-817 46

 • E-post
 • miljostaben@arvika.se