Lyssna på sidan Lyssna

Elda utomhus

Gryta över öppen eld utomhus

Eldning sker alltid under eget ansvar. Tänk efter före om du verkligen behöver bränna av mark eller elda trädgårdsavfall. Du får göra upp lägereld eller valborgsmässoeld under förutsättning att det inte råder eldningsförbud.

Under gräs- och skogsbrandsäsongen tar SMHI fram brandriskprognoser dagligen för att allmänheten ska få information om det är riskfyllt att elda. SMHI anger brandriskvärdet i en skala från 1 till 5, där 1 motsvarar liten brandrisk och 5 motsvarar mycket hög brandrisk. Trots prognosen så måste du alltid ta hänsyn till den väderlek som råder om du tänker elda. Elda inte om det blåser mycket eller om markvegetationen är torr (gäller främst dött växtmaterial). Då kan lätt branden sprida sig okontrollerat.

Information om den aktuella brandrisken finns på SMHI:s webbplats. Du kan också hämta mobilappen "Brandrisk ute".

Tänk efter före:

 • Ha alltid släckutrustning tillgänglig. Vattenslang eller hinkar och strilkannor är lämpliga släckredskap. Även vid eldning i liten omfattning ska släckredskap finnas tillgängliga. Du kan till exempel använda en spade vid lägereldning.
 • Brasor bör bara innehålla torrt ris och kvistar.
 • Trädgårdsavfall är olämpligt att elda på grund av risken för flygbränder, flygaska och otrevlig rök. Det bästa är att låta kompostera trädgårdsavfallet så att näringsämnen återgår till marken.
 • Annat avfall än trädgårdsavfall är förbjudet att elda. Hälsofarliga ämnen som kan bildas i askan finns sedan kvar i din mark. Grovsopor, farligt avfall och trädgårdsavfall kan lämnas gratis för återvinning, energiutvinning eller kompostering på Mossebergs avfallsanläggning.
 • Tänk på att eldning på mark kräver kontinuerlig bevakning.
 • Elda inte så att rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar skadas.
 • Eldning i större omfattning än lägereldning bör inte utföras efter mörkrets inbrott. Andra kan uppfatta det som en nödsituation och larma Räddningstjänsten.
 • Använd inte bensin eller T-sprit för att påskynda eldning - risk för brännskador!
 • Lämna inte elden utan tillsyn. Släck den helt när du inte vill bevaka den längre. Ett enkelt sätt att släcka en falnande brasa kan vara att kratta isär glöden och vattna rikligt.


Minsta säkerhetsavstånd till byggnader - med vinden från bebyggelsen - bör helst vara:

Gräseldning: 15 meter
Eldning i mindre omfattning (cirka 1 kvm): 15 meter
Eldning i större omfattning: 50 meter
Valborgsmässoeldar: 50 meter

Ägare av lantbruk bör även kontrollera försäkringsvillkoren för ekonomibyggnader, eftersom längre säkerhetsavstånd rekommenderas i vissa fall.

Sidansvarig:

Mattias Larsson

Sidan uppdaterad: 2020-01-07
Kontakta oss
 • 156. Räddningstjänst
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Kopparv 1

 • Mattias Larsson
 • Räddningschef
 • Tfn 0570-826 28
Mer information