Brandsäkert hem

Det brinner 16 gånger varje dag i bostäder i Sverige. Det är 6 000 bostadsbränder per år, med 1 100 personer skadade. Brandvarnare och brandsläckare kan rädda dig ur en farlig situation. Du kan också förebygga många tillbud i hemmet genom att följa enkla grundregler och tips till exempel kring hur du ska handskas med elapparater och vad du bör tänka på när det gäller levande ljus, rökning och liknande.

Kvalitetsmärkningen "Brandsäkert hem" har också kommit till för att öka din brandsäkerhet. Det är Svenska Brandskyddsföreningen som står bakom märkningen, som innebär att husägare får utbildning i brandskydd av en professionell brandinstruktör, information om brand och säkerhet samt brandsäkerhetsprodukter. Baspaketet du köper  innehåller;

 • Brandsläckare - sex kilos pulversläckare.
 • Brandfilt - för att kväva elden snabbt och effektivt.
 • Nätansluten brandvarnare - för att slippa byta batteri. Testa den måste man naturligtvis göra!
 • Spisvakt - en stor del av alla bränder börjar på spisen. Spisvakten stänger av spisen om det blir för varmt eller om du glömt bort den och gått därifrån.
 • Utbildning/informationsmaterial - att få en genomgång med en kunnig person och få chans att ställa frågor är viktigt för att lära sig. Informationsmaterial är något man har kvar och kan gå tillbaka till.

Bastu

Många använder bastun inte bara till bastubad, utan som torkrum och förråd. Tänk på att aldrig förvara brännbara föremål på eller i närheten av värmeaggregatet, även om detta inte är påslaget. Tvättlinor av plast blir mjuka och slaka av värme. Om du använder utrymmet till annat än bastubad bör du se till att aggregatet görs strömlöst.

Kontrollera hur väggen ser ut ovan och bakom bastuaggregatet. Är träpanelen svärtad av värme eller har den till och med börjat förkolna? Lite missfärgning är ingen större fara, men om trävirket börjar förkolna är det hög tid att vidta åtgärder för att förhindra brand. Detta gör du lämpligen genom att sätta upp en cementbaserad byggskiva (minerit eller liknande) som sträcker sig från baksidan av aggregatet och hela vägen upp i taket. Montera skivan så att en luftspalt på ett par centimeter bildas mellan panelen och skivan.

Tips:

 • Reglagen för att slå på bastun ska inte kunna nås av barn eller förväxlas med en vanlig strömbrytare
 • En lampa bör finnas som indikerar att bastun är påslagen.
 • Skruva ur säkringarna om aggregatet används sällan, för att förhindra att aggregatet slås på av misstag.
 • Timer i bastun.
 • Att du har som rutin att alltid ta en titt in i bastun innan du slår på aggregatet och undviker att använda hink och andra attiraljer av plast i bastun.
 • Att du är aktsam om värmeelementen och övrig elektrisk utrustning. En skada på en elektrisk utrustning i en bastu eller annat vått utrymme innebär extra stora risker för personskador.

Köksbränder

Många bostadsbränder börjar i köket. En vanlig orsak är torrkokning, det vill säga brand i kastrull som orsakas av kvarglömd mat. Lämna därför aldrig något kokande på spisen utan uppsikt. Rengör spisfläkten regelbundet för att minska brandrisken. Ta bort brännbart material som ligger i spisens omedelbara närhet.

Om det börjar brinna i en gryta på spisen;

 • lägg ett lock på kastrullen
 • dra kastrullen från plattan
 • stäng av spisen

Släck aldrig brinnande fett med vatten. Fett och oljor kan nämligen tillsammans med hett vatten orsaka en explosion som brännskadar dig.

Fler tips:

 • Dra ur stickkontakten till kaffebryggaren och brödrosten. Installera gärna en timer!
 • Dammsug bakom kylskåp och/eller frysbox.


Levande ljus

Levande ljus som man glömt släcka är en vanlig orsak till bostadsbränder. Några enkla råd för att öka säkerheten:

 • Sätt gärna upp en påminnelse på din ytterdörr om att släcka ljusen.
 • Lämna inte levande ljus obevakade.
 • Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus eller tomtebloss.
 • Använd ljusstakar av icke brännbart material, som t.ex. keramik eller metall, och dekorera ljusstaken med icke brännbart material (inte mossa som lätt kan fatta eld). Använd bara hållare som är avsedda för värmeljus. De klarar värmen och har tillräckligt med lufthål.
 • Tänk på hur du placerar ljuset. Ställ tända ljus på säkert avstånd från gardiner och inredning som lätt kan ta eld. Se till att ljuset står fritt och stadigt både på underlaget och i ljusstaken.
 • Ställ inga ljus på tv:n. Stearin kan droppa ner och antändas.
 • Under jultider ska man även tänka på att aldrig tända levande ljus eller tomtebloss i en gran. Det kan snabbt börja brinna.

Rökning

Rökning är den vanligaste orsaken till bränder med dödlig utgång. Gaserna från pyrande textilier dödar på bara några minuter. Rök därför aldrig i sängen eller möbler med tyg och stoppning. Glöm inte att blöta innehållet i askkoppen innan du tömmer den. Observera att brandvarnare reagerar senare på glödbränder, som exempelvis kan orsakas av tappade cigaretter, än flammande bränder.

Fler allmänna tips

 • Har du utrymningsvägar om den vanliga utgången blir blockerad?
 • Finns brandvarnare och fungerar den?
 • Finns handbrandsläckare i bostaden?
 • Se till att TV:n står fritt och luftigt.
 • Dra ur el- och antennsladd till TV:n vid åskväder
 • Se till att glödlamporna har rätt watt-antal och att inga skarvsladdar kommer i kläm.
 • Byt ut trasiga vägguttag/kontakter och skruva åt lösa.
 • Installera jordfelsbrytare.
 • Om säkringarna ofta går sönder – kontakta elektriker för felsökning.
 • Ha inga handdukar eller annat brännbart material liggande på elelement för torkning

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-06-10
Kontakta oss
 • 156. Räddningstjänst
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Kopparv 1

 • Mattias Larsson
 • Räddningschef
 • Tfn 0570-826 28

 • Elin Lindsjö
 • Brandingenjör
 • Tfn 0570-826 19