Boendemiljön

Alla människor har rätt till en boendemiljö, där man kan leva med så lite negativ inverkan på hälsan som möjligt. För att kunna bedöma vad som är acceptabel påverkan finns ofta rikt- eller gränsvärden som inte bör överstigas. Enligt miljölagstiftningen är det verksamhetsutövaren, i det här fallet fastighetsägaren, som ska se till att han eller hon inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Upplever du problem i ditt boende med till exempel buller, hög eller låg temperatur, fukt och mögel eller med någon verksamhet i närheten som stör, är det därför först och främst fastighetsägaren respektive verksamhetsutövaren du bör ta kontakt med.

Om det visar sig att denne inte vill lyssna, kan du kontakta Miljöstaben som då utreder störningen. Om det bedöms handla om en olägenhet för dig som boende - utifrån de rikt- och gränsvärden som gäller - har Miljöstaben möjlighet att kräva åtgärder från den ansvarige fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-18