Avfall och återbruk

Man som slänger skräp på återvinningscentralen

Att ta hand om avfall från hushåll och industri på ett riktigt sätt är viktigt för att undvika att sprida farliga ämnen eller smittor, men vårt avfall är också en resurs som vi tar till vara genom återvinning. Det som återvinns används till nya produkter eller till värme och energi - och på så sätt sparar vi på våra naturtillgångar.

I Arvika kommun är det Teknik i Väst AB som ansvarar för frågor som rör avfall och återvinning. Det finns mer information (liksom kontaktuppgifter) på teknikbolagets webbplats kring till exempel:

 • abonnemang, priser och avtal
 • sophämtning
 • slamtömning
 • matavfall
 • sopsortering, återbruk och återvinningsstationer

Avfallsplan

Enligt miljöbalken ska varje kommun upprätta en avfallsplan. I avfallsplanen ingår också de lokala renhållningsföreskrifterna. Arvika kommuns avfallsplan håller på att revideras och kommer att vara klar under 2020. De lokala renhållningsföreskrifterna finns på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-01-25
Kontakta oss
 • Teknik i Väst AB
 • 12. Administration
 • 671 81 Arvika
 • Tfn 0570-816 00 vx

 • Webbplats
 • www.teknikiväst.selänk till annan webbplats