Lyssna på sidan Lyssna

Skolskjuts

Arvika kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Ett sådant villkor kan vara skolvägens längd.

Elev som väljer annan skola inom kommunen (inklusive friskolan) än den som kommunen anvisat, kan få skolskjuts efter ansökan.

Elever som bor växelvis hos sina föräldrar kan få skolskjuts efter ansökan.

Kommunen anordnar inte skolskjuts till eller från en annan kommun.

Färdbeviset (skolpass/busskort) är en värdehandling och ska hanteras på ett säkert sätt. Om eleven tappar bort sitt färdbevis kostar det 200 kronor att få ett nytt.

Mer information om kommunens skolskjutsar finns i skolskjutsreglementet.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-05-17
Kontakta oss
  • 16. Lärande och stöd
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Skolskjutsadministration
  • Tfn 0570-76 40 48

  • E-post
  • skolskjutsar@arvika.se