Lyssna på sidan Lyssna

Framtidens skolorganisation

skolbarn

I Arvika kommun pågår ett omfattande arbete med framtidens skolorganisation - ett arbete som kommer att pågå under många år för att avslutas runt 2021. I Inriktningen i arbetet är att minska på antalet enheter och istället samla mer resurser på de enheter som finns kvar. Detta betyder att vissa skolbyggnader anpassas till ren förskoleverksamhet eller läggs ner, medan andra skolor byggs till. En nybyggd högstadieskola kan ersätta de tre nuvarande högstadieskolorna i kommunen.

Målet är en skolorganisation som ger så bra förutsättningar som möjligt för alla elever i Arvika kommun.

Förslaget till ny skolorganisationPDF hittar du på webbplatsen.

Framtidens skolorganisation är inte ett enskilt ärende, utan åtgärderna bakas in i den totala budgeten för Arvika kommun varje år.

Detta händer 2017

 • Arbetet med att göra förändringar inom skolan pågår och Arvika Fastighets AB arbetar med planering och ombyggnation på flera av de berörda skolorna.
 • Lärande och stöd gör en utredning om var skolan i Sulviksområdet ska ligga. Det är ännu inte bestämt var eleverna ska samlas - på skolan i Jössefors eller på skolan i Sulvik. Lärande och stöd har fått uppdraget av Kommunfullmäktige. Utredningen kommer att presenteras för "politiken" efter sommaren.
 • Vikenes skolverksamhet flyttas till Edane skola. Vikenes lokaler anpassas till förskoleverksamhet och ger förskolan fler förskoleplatser. Edanes lokaler anpassas för skolan genom bland annat ombyggnation. Förändringen genomförs läsåret 2017/18.
 • Järvenskolans högstadium läggs ned och eleverna flyttas till Kyrkebyskolan/Centralskolan läsåret 2017/18. Det blir därmed mer utrymme för förskolan i Gunnarskog.
 • Inför läsåret 2017/2018 sker byggnation av fler klassrum med tillhörande grupprum på Gateskolan för att hantera det ökande elevantalet, samt för att utveckla lokalernas ändamålsenlighet.
 • Värmlandstrafik gör en skolskjutsutredning för att anpassa linjerna till skolförändringarna
 • Ett inriktningsbeslut har tagits på att bygga en ny högstadieskola i Arvika kommun, men det är ännu inte bestämt att skolan ska byggas. En projektorganisation och en politisk styrgrupp har under våren 2017 skapats för att samordna och arbeta fram ett förslag på den nya skolan.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-04-20
Kontakta oss
 • 16. Lärande och stöd
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Christian Persman
 • Utvecklingsledare
 • Tfn 0570-828 27