Lyssna på sidan Lyssna

Fritids, fritidshem

Alla 6-12-åringar kan gå på fritidshem, före och efter skoldagen. På fritidshemmet kan barnen delta i inne- och uteaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra läxor. Verksamheten ska komplettera skolans läroplansuppdrag med fokus på den sociala utvecklingen hos eleverna.

Skolbarnomsorg genom fritidshem erbjuds på alla skolor i Arvika kommun som har ett lågstadium.

Du ansöker om fritidshemsplats. Ansökningsblankett finns på webbplatsen - liksom ett ansökningsformulär som du kan skicka direkt från webbplatsen. Mer information om ansökan, uppsägning, avgifter, regler med mera finns på webbplatsen under rubriken "Förskola och barnomsorg".

Sommarstängningar

Fritidshemmen håller stängt under fyra veckor varje sommar, vanligtvis i juli månad. Ett fritidshem i centralorten håller då sommaröppet för de föräldrar som behöver plats under sommaren på grund av arbete eller studier. Det krävs ett intyg från arbetsgivaren eller skolan. Plats måste sökas under våren. Du får information och ansökningsblanketter genom fritidshemet.

Jul och nyår

Under jul- och nyårshelgerna blir barngrupperna ofta små på förskolor och fritidshem. De olika avdelningarna samarbetar då och för att kunna planera verksamheten begär Lärande och stöd in uppgifter kring vilka dagar barntillsyn kommer att behövas. Blankett läggs ut på webbplatsen under november månad.

Lovtillsyn

Lovtillsyn är en alternativ form av fritidsplacering som innebär att barn som behöver plats enbart på helt skollediga dagar kan få tillfällig placering på fritidshem. Kostnaden för lovtillsyn är 75 kr/dag, max 875 kr/mån.

Anmäl behov av lovtillsyn till Lärande och stöd minst en månad i förväg. Ansökningsblankett finns på webbplatsen. Anmälan är bindande.

Fritidshem i kommunen

EnhetAvdelningTelefon

Agnetebergsskolan

Bananen

073-280 77 95

 

Biffen

070-183 71 58

 

Söder

073-280 77 96

Dotteviksskolan

Fritids 1

0570-827 24

 

Fritids 2

0570-828 40

Edane skola

 

0570-828 61, 828 62

Fiskeviks skola

Abborren

0570-300 64

Gateskolan

Laban

0570-827 21

 

Labolina

0570-815 48

Glava skola

 

070-183 16 86

Graningegården

 

0570-816 80

Hagaskolan

Månen

0570-826 91

 

Solen

0570-827 38

Järvenskolan

Sparven

0570-72 70 75

 

Ugglan

0570-72 70 75

Jössefors skola

 

0570-386 97

Klässbols skola

Spången

0570-46 02 37

Rinnens skola

 

0570-912 90

Sulviks skola

 

0570-221 35

Styckåsskolan


0570-827 59

Vikene skola

 

0570-387 36

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2016-09-29
Kontakta oss
  • 16. Lärande och stöd
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • E-post
  • larande.stod@arvika.se

  • Expedition
  • Tfn 0570-818 59