Lyssna på sidan Lyssna

Sommarlovsaktivitetsstöd 2017

Staten gör en satsning på stöd till kommuner för sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år. Stödet syftar till att alla barn i åldern 6-15 år ska ha möjlighet, oavsett ekonomisk situation, till meningsfulla aktiviteter som är kostnadsfria.

Inför sommaren 2017 kan föreningar i Arvika kommun ansöka om stöd till sommarlovsaktiviteter. Kriterierna är:

 • Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
 • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
 • Möjliggöra möten över sociala gränser.
 • För både pojkar och flickor och främja integration.
 • Eftersträva en spridning av aktiviteter i kommunen.
 • Ansökan med beskrivning av sommarlovsaktiviteten och en ekonomisk kalkyl ska lämnas in senast 15 mars 2017.
 • Alla aktiviteter som görs med stöd av sommarlovsaktivitetsmedlen presenteras i den kommunala foldern ”Kul i sommar,” som går ut till alla barn/unga i skolan inför sommarlovet, samt i lovprogrammet på kommunens webbplats.
 • Föreningar som får bidraget ska lämna in en redovisning.

Vid ansökan görs en bedömning av handläggare som avgör om bidraget ryms inom de uppsatta kriterierna och budget.

Ansökan skickas till Eriqa Lindsten, 39. Arvika bibliotek, 671 81 Arvika eller via e-post till eriqa.lindsten@arvika.se.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-02-02
Kontakta oss
 • 39. Kultur och fritid
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Kyrkog 39 A

 • Eriqa Lindsten
 • Kultur- och fritidschef
 • Tfn 0570-818 30