Lyssna på sidan Lyssna

Låneregler

Lånekort

Lånekortet är gratis. Visa legitimation när du får ditt kort. Barn som har fyllt fem år kan få eget lånekort efter vårdnadshavarens godkännande.
Ha alltid lånekortet med dig till biblioteket.

PIN-kod

Till lånekortet kopplas en PIN-kod. Med lånekort och PIN-kod kan du låna själv i vår automat. Du kan göra omlån, reservera, låna e-böcker, e-musik och använda databaser via webbplatsen Bibliotek Värmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lånetid

Böcker: Lånetid fyra veckor. Om en bok är reserverad av annan låntagare, förkortas lånetiden till två veckor.
DVD-filmer: Lånetid fem dagar, max tre filmer per lånetillfälle.
Tidskrifter: Lånetid 14 dagar.
TV-spel: Lånetid 14 dagar, max två spel per lånetillfälle
Läsplattor: Lånetid fyra veckor

Reservationer

Reservationer av böcker och andra medier inom Värmland är avgiftsfritt. Reservationer från andra bibliotek, så kallade fjärrlån, kostar 10 kronor per reservation. Du kan få ditt reservationsmeddelande antingen via brev, e-post eller SMS.

Påminnelser

Biblioteket skickar två påminnelser om du har glömt att återlämna dina böcker. Därefter skickar vi en räkning. För att undvika påminnelser/förseningsavgifter kan du få övertidsvarning via e-post eller SMS.

Förseningsavgifter

Per bok och vecka: 5 kr
Per DVD-film och dag: 10 kr
Maximal avgift/film: 100 kr
Per TV-spel och dag: 5 kr
Maximal avgift/TV-spel: 50 kr
Maximal avgift/återlämningstillfälle: 200 kr
Per läsplatta och dag: 10 kr
Maximal avgift/läsplatta: 100 kr
Har du skulder överstigande 150 kronor eller obetalda räkningar spärras ditt lånekort tills skulden är reglerad.

Ersättning för förkomna medier

Tidskrift, enstaka häfte: 50 kr
Tidskrift, hel årgång: prenumerationspris
Vuxen bok: minst 250 kr
Barnbok: 150 kr
Ljudbok (kassettbok eller CD-bok): 250 kr
DVD-film: 500 kr
TV-spel: 500 kr
Läsplattor: Ersätts med nyanskaffningsvärdet

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-02-11
Kontakta oss
 • 39. Arvika Bibliotek
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Kyrkog 39 A
 • Tfn 0570-818 41, 818 39

 • Öppettider
 • Mån-tors 10.00-19.00,
 • fre 10.00-18.00,
 • lör 10.00-14.00

 • E-post
 • biblioteket@arvika.se

 • Kontaktlista
Mer information