Lyssna på sidan Lyssna

Vägsamfälligheter

Enskild väg är en väg där inte stat, kommun eller annan myndighet är huvudman. Den enskilda vägen sköts antingen av en vägsamfällighet eller genom någon privat lösning "grannar emellan".

Om de som som bor längs en enskild väg vill bilda en vägsamfällighet ska det göras en förrättning för att reglera hur kostnader och ansvar ska fördelas mellan dem som använder vägen. Det är Lantmäteriet som gör förrättningen. Det går också att bilda en vägsamfällighet utan förrättning, men då kan det ibland uppstå problem om någon till exempel senare skulle vägra att betala för att nyttja vägen.

Om det finns fast boende minst en kilometer från allmän väg går det att få statliga bidrag för drift och underhåll för den enskilda vägen. Bidraget beräknas bland annat utifrån vilken beläggning vägen har och hur hårt den trafikeras.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-02-23
Kontakta oss
  • 19. Planering och utveckling
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Peter Adolfsson
  • Gatu- och trafikansvarig
  • Tfn 0570-817 63