Lyssna på sidan Lyssna

Gator

I Arvika kommuns gaturum är det många som ska samsas. För att få en trivsam och säker miljö för dem som vistas i gaturummet finns det olika regler och bestämmelser som kommuninvånaren måste följa.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-08-14