Lyssna på sidan Lyssna

Krisberedskap

Vårt samhälle idag kan liknas vid ett nät av infrastruktur som elförsörjning, IT- och telekommunikation. Dessa delar i infrastrukturen är också beroende av andra, vilket innebär att om eldistributionen skulle slås ut så drabbas IT- kommunikationen och tvärt om. Störningar inom något av dessa system påverkar dessutom försörjningen av vatten, värme och andra viktiga funktioner i samhället. En störning kan exempelvis orsakas av översvämningar, snöfall, stormar, sabotage samt ras och skred.

Om vi ska kunna hantera påfrestningar som vi inte själva kan påverka, krävs att en krisberedskap byggs upp innan allvarliga händelser inträffar. Därför arbetar kommunen med att skapa robusta verksamheter, så att samhällsviktiga verksamheter som vi tar för givet, exempelvis dricksvatten, el, värme, omsorg och skola ska kunna fungera varje dag.

Så kan du öka säkerheten

Den enskilde kommuninvånaren har också ett ansvar i arbetet med att skapa en robust kommun. Det finns inga uttalade krav på hur du ska förbereda dig inför kommande kriser, men för att göra situationen enklare för dig och kommunen kan du planera för de vanligaste riskerna. Vanliga händelser i vår kommun är avbrott i el-, vatten-, eller telefoniförsörjningen liksom översvämningar av olika slag. Tips och råd hur du kan förbättra din säkerhet finns i länkrutan "Mer information".

Krisberedskapen i kommunen är ett arbete som ständigt pågår. I och med att samhället förändras skapas nya risker och hot. Du kan vara med och förbättra säkerhetsarbetet genom att tala om för oss vilka risker du uppmärksammar runt om i kommunen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2016-01-12
Kontakta oss
 • 156. Räddningstjänst
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Kopparv 1

 • Mattias Larsson
 • Räddningschef
 • Tfn 0570-826 28

 • Elin Dahlgren
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn 0570-827 70

 • Ida Andersson
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn 0570-814 77