Lyssna på sidan Lyssna

Krisberedskap

Vårt samhälle idag kan liknas vid ett nät av infrastruktur som elförsörjning, IT- och telekommunikation. Dessa delar i infrastrukturen är också beroende av andra, vilket innebär att om eldistributionen skulle slås ut så drabbas IT- kommunikationen och tvärt om. Störningar inom något av dessa system påverkar dessutom försörjningen av vatten, värme och andra viktiga funktioner i samhället. En störning kan exempelvis orsakas av översvämningar, snöfall, stormar, sabotage samt ras och skred.

Om vi ska kunna hantera påfrestningar som vi inte själva kan påverka, krävs att en krisberedskap byggs upp innan allvarliga händelser inträffar. Därför arbetar kommunen med att skapa robusta verksamheter, så att samhällsviktiga verksamheter som vi tar för givet, exempelvis dricksvatten, el, värme, omsorg och skola ska kunna fungera varje dag.

Så klarar du krisen

Svensk krisberedskap bygger på att var och en tar ett ansvar före, under och efter en kris eller samhällsstörning. Det finns inga uttalade krav på att du ska förbereda dig, men för att samhället ska kunna lägga resurserna på de som verkligen behöver hjälp är det bra om du är förbered att klara de vanligaste kriserna.

De mest sannolika riskerna i vår kommun är elavbrott, störningar i dricksvattenförsörjningen, fjärrvärmen, mobilnätet och betalningssystemen. För att klara sådana störningar är det bra om du har förberett en krislåda. En krislåda kan till exempel innehålla:

 • Vattendunk
 • Campingkök
 • Stearinljus, värmeljus och tändstickor
 • Varma kläder och filtar
 • Radio med extra batterier
 • Telefonlista
 • Powerbank för laddning av mobiltelefon
 • Husapotek
 • Mat
 • Hygienartiklar
 • Kontanter

En bra tumregel är att ha mat så du klarar dig tre dygn, kom ihåg att även husdjur behöver mat och vatten. Fler tips och råd hur du kan förbättra din säkerhet finns i länkrutan "Mer information".

Krisberedskapen i kommunen är ett arbete som ständigt pågår. I och med att samhället förändras skapas nya risker och hot. Du kan vara med och förbättra säkerhetsarbetet genom att tala om för oss vilka risker du uppmärksammar runt om i kommunen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-04-12
Kontakta oss
 • 156. Räddningstjänst
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Kopparv 1

 • Mattias Larsson
 • Räddningschef
 • Tfn 0570-826 28

 • Elin Dahlgren
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn 0570-827 70

 • Ida Andersson
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn 0570-814 77