Lyssna på sidan Lyssna

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Hälso- och sjukvårdslagen kräver att varje kommun ska ha minst en medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS.

MAS ger råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor och arbetar med riktlinjer, rutiner och instruktioner till personalen för att säkra vårdkvalitén. Det är också masen som ska se till att det finns rutiner för att hantera avvikelser och klagomål och som anmäler till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria, om en patient utsatts för allvarlig skada eller risk för skada i samband med vård och behandling. 

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2016-10-03
Kontakta oss
  • 40. Vård och omsorg
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Lena Bergman
  • MAS
  • Tfn 0570-814 70