Lyssna på sidan Lyssna

Missbruk och våld

Tomma ölflaskor

Missbruksproblem påverkar alla, oavsett om det är egna bekymmer eller om det är en närstående som behöver hjälp. Missbruk och beroende är förnekelsernas sjukdomar. Det är en myt "att jag kan sluta när jag vill". Som närstående är det inte lätt att stå bredvid och se en medmänniska lida. Tyvärr är det mycket svårt att bryta ett missbruk, men många har lyckats genom att våga be om hjälp.

I Arvika finns flera möjligheter till hjälp att komma ur ett alkohol- eller drogberoende. Socialtjänstens Ungdomsgrupp eller Vuxenenhet kan stödja och hjälpa missbrukare genom olika insatser. Ljuspunkten kan ge stöd till barn och ungdomar till missbrukande föräldrar. Kommunens öppenvård, liksom olika frivilligorganisationer i Arvika har kunskap och erfarenhet.

Den som behöver råd och stöd kan vända sig till en socialsekreterare. Ett samtal kan leda till en stödinsats som kan bli det första steget tillbaka till en tryggare tillvaro.

Socialtjänsten kan också ge dig stöd och hjälp om du lever i en situation där det förekommer kränkningar, hot eller våld. Det kan handla om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, men även att du känner dig tvingad till någonting du inte vill.

Sidansvarig:

Anna Jarebo

Sidan uppdaterad: 2017-01-25
Kontakta oss
  • 40. Socialtjänsten
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Fabriksg 5

  • Socialtjänstens reception
  • Tfn 0570-814 01
  • Tfn tid 8.30-12.00, 13.00-15.30

  • Öppenvården Omnibus
  • Besöksadress Parkgatan 26
  • Tfn 0570-72 78 57 (säkrast tors 13.00-14.00)